Stockholms Fria

Efterlängtad start för sprutbyten i Stockholm

Sedan denna vecka har Stockholm ett sprutbytesprogram. Till en mottagning på S:t Görans sjukhus kan narkomaner nu komma och byta sina sprutor. Men vägen till sprutbyten har varit lång.

Efter en långdragen process öppnade Stockholms första sprutbytesprogram i veckan. I en lokal vid S:t Görans sjukhus på Kungsholmen kommer narkomaner att kunna byta sina gamla sprutor mot nya. Och det är en mottagning som är efterlängtad bland många narkomaner i länet.

– Nu får även gruppen narkomaner tillgång till smittskydd. Vi hoppas att det här ska leda till en annan syn på narkomaner över huvud taget, säger Christina Paulsrud på Svenska brukarföreningen i Stockholm.

På mottagningen kommer det att finnas kurator, sjuksköterska, läkare, tandvård, gynekolog och barnmorska för att kunna ta hand om besökarna om det behövs. Förutom att minska smittspridningen av hepatit och hiv ska mottagningen fungera som en ingång till sjukvården.

Det har dock varit en krokig väg för sprutbytesprogrammet. I Skåne har det funnits en verksamhet sedan 1986 med en bred politisk majoritet bakom sig. Sedan 2006 är det möjligt för alla landsting att driva sprutbytesprogram med tillstånd av Socialstyrelsen. I Stockholm är det numera bara Moderaterna som är motståndare, sedan Folkpartiet ändrat inställning i slutet av 2009.

Det finns fortfarande ett starkt motstånd mot sprutbyten på många håll i samhället. Sara Heine är verksamhetschef på nykterhetsorganisationen IOGT-NTO. Hon säger att de sätter möjligheten till drogfrihet först, att man inte underlättar bruk av droger. Och hon poängterar att det i lika hög grad handlar om att se människan bakom narkomanen.

– Vi vill inte se människor som förlorade till ett missbruk. Vi arbetar mycket med kamratstöd, där man hjälper varandra att ta sig ur missbruk och leva utan beroendet. Vi tror på stödet från andra medmänniskor.

IOGT-NTO hävdar också att forskningen inte har visat att man får positiva effekter på smittspridningen, något som förespråkarna bestämt tillbakavisar.

Vänsterpartiet har drivit frågan om sprutbyten i Stockholm under ett antal år, tillsammans med bland annat Kristdemokraterna. Men det var först i början på 2000-talet som partiet officiellt vände i frågan genom kongressbeslut.

– I takt med att vi inte längre såg detta som en narkotikapolitisk åtgärd, utan som att begränsa smittspridning och att rädda liv förändrades synen på sprutbyte, säger Birgitta Sevefjord som varit oppositionslandstingsråd under den här perioden.

– För min del blev jag starkt påverkad av ett besök i Malmö 2001, men det finns fortfarande starkt motstånd på vissa håll i partiet, som i Göteborg och Uppsala. Men i det stora hela hänger detta ihop med vårt ställningstagande för att kriminalisera drogerna och inte brukarna, fortsätter hon.

Alla kommer ändå inte att komma till sprutbytet på S:t Göran. Sjukvården kräver nämligen att besökarna ska visa legitimation och registrera sig. Även om ingen annan vårdinrättning ska kunna se journalerna finns det många som inte vågar ta risken.

– Det kan handla om föräldrar som är rädda att få sina barn omhändertagna, eller om personer som går i subutexbehandling, säger Christina Paulsrud på Brukarföreningen.

En annan grupp är de som saknar legitimation. För en hemlös narkoman är det inte självklart enkelt att få ett nytt. För det krävs en hemadress och pengar att betala det med.

Svenska brukarföreningen har tidigare drivit en inofficiell sprutbytesverksamhet. Det kan bli aktuellt att fortsätta med den om det visar sig att behovet finns. Men det är, enligt Christina Paulsrud, för tidigt att säga i dagsläget.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Stockholms Fria