Tomt på vargar i Rialareviret | Stockholms Fria
  • Den första bofasta vargen Riala flyttade in 2008 och sköts samma höst efter att hon attackera flera får. Sedan dess har tre vuxna vargar försvunnit spårlöst.
Stockholms Fria

Tomt på vargar i Rialareviret

I fyra år har det funnits bofasta vargar i Riala, i Norrtälje kommun. Men nu verkar det som om reviret är tomt. Inga vargar har setts till sedan i april.

Det tycks inte längre finnas några vargar i Rialareviret, söder om Norrtälje. Det rapporterar länsstyrelsen. De sista observationerna gjordes i april, då hundägare uppgav att en varg närmat sig deras löptikar. Men under hela sommaren har inga tecken setts från varg i området.

Det kan innebära att den fem år långa perioden med bofast varg i länet är till ända. Länsstyrelsens försök att hitta vargen har varit fruktlösa.

– Det är i och för sig svårare att hitta varg på sommaren när det inte finns spår, men vi fick plötsligt inte in några observationer alls, så den har antingen gått iväg eller kanske dött, säger Eva Hedberg som arbetar på länsstyrelsens naturvårdsenhet.

Riala fick sin första mer bofasta varg hösten 2008. Det var en hona som sedan sköts i november då skyddsjakt beviljats efter att hon attackerat får i området. Men redan 2009 flyttade ett vargpar in i reviret. De följande året fick de två kullar med mellan fem och åtta ungar sammanlagt.

Varghonan försvann dock spårlöst på vintern mellan 2011 och 2012. Hanen vandrade då vidare mot Värmland och i vintras sågs ett nytt vargpar i Riala. Men också det nya vargparet försvann alltså spårlöst.

Under åren som reviret har varit bebott har personer drivit en kampanj mot vargflocken. Till exempel har falska varningsskyltar satts upp i skogen. Samtidigt har organisationen Anti poaching unit, APU, varit aktiva i området. De hävdar att viltstängsel klippts upp ut mot E18 som ett sätt att få vargarna dödade i bilolyckor.

Många misstänker också att vargarna försvunnit så plötsligt som en följd av tjuvskytte. Där är dock både polisen och länsstyrelsen mer försiktig i sin bedömning.

Det är inte säkert att Rialareviret förblir tomt. Reviret har redan haft flera inflyttningar under de senaste åren och det är vanligt att tidigare revir besätts av nya vargar, enligt Lars Plahn, viltsamordnare på Naturvårdsverket.

– Förmodligen är det de bästa områdena som besätts först och det är också de områdena som blir upptagna igen. Det finns många ungvargar ute och söker ett eget revir, säger han.

För tillfället verkar det inte finnas några planer på att flytta någon varg till Riala från Naturvårdsverkets sida. Men enligt Eva Hedberg är Riala ett område som vargar gärna passerar förbi.

I torsdags hittades ett kadaver av ett hunddjur nergrävt i ett grustag i utkanten av Rialareviret. Polisen misstänker att det är en varg, men vid STF:s pressläggning hade fyndet inte hunnit analyseras.

Rekommenderade artiklar

© 2021 Stockholms Fria