Botkyrka vill stödja tjejers idrott | Stockholms Fria
Stockholms Fria

Botkyrka vill stödja tjejers idrott

I en ny rapport konstaterar Botkyrka kommun att en övervägande del av idrottsstödet till unga tillfaller pojkarna. Nu har kultur- och fritidsförvaltningen fått i uppdrag att hitta lösningar på hur resurserna kan fördelas bättre.

I juni presenterade kultur- och fritidsförvaltningen i Botkyrka en rapport om kommunens fördelning av medel till idrottande barn och ungdomar. Rapporten är i första hand en analys av hur resurserna fördelas mellan killar och tjejer.

Siffrorna i rapporten är dystra. De visar att av de aktiviteter som gjordes i idrottsföreningarnas regi, stod killarna för 63 procent. Och det är denna statistik som ligger till grund för föreningsstödet.

Det finns dessutom siffror som tyder på att snedfördelningen också gäller besök vid kommunens idrottsanläggningar. På badhusen görs till exempel 69 procent av besöken av män. Om man räknar in kostnader för anläggningarna blir summorna som satsas främst på manligt idrottande ännu större.

Mattias Gökinan (S) är ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Han är självklart inte nöjd med siffrorna.

– Vi vill bli den bästa kommunen i landet när det gäller jämställd idrott, så vi kommer att jobba hårt med det här, säger han.

Redan för ett par år sedan riktade kommunen bidrag speciellt till spontanidrott för tjejer. Det tycks inte ha gett någon större effekt. Susanna Evert, som har skrivit rapporten, tror att det kommer att behövas fler strategier för att lyckas nå tjejerna med kommunens resurser.

– Det är inte säkert att det är bidragsregler som styr hur föreningarna lägger upp sin verksamhet, utan det handlar ofta om andra saker, säger hon.

Det finns ändå idrotter och områden där tjejerna tydligt är i majoritet. Många tjejer väljer privata träningsanläggningar med gym och gruppträning.

– En möjlighet är att vi på något vis subventionerar träningskort för ungdomar i en viss ålder. Men vi får titta noga på vilka konsekvenser det skulle få, säger Susanna Evert.

Mattias Gökinan tycker att det är ett intressant förslag, men han är noga med en sak. Idrottsföreningarna ska inte behöva oroa sig för att få försämrade bidrag.

– Föreningslivet ger något mer än bara själva idrotten. Det är fostrande och innehåller ett demokratiskt arbete. Jag vill inte flytta pengar från dem, säger han.

Susanna Evert säger att kultur- och fritidsförvaltningen inte är klara med sitt förslag. Mattias Gökinen öppnar för att arbeta i skolorna.

– Jag tycker väldigt mycket om skolidrottsföreningar. Det är ett sätt att nå alla och att få fler att våga prova olika idrotter, säger han.

Rekommenderade artiklar

© 2021 Stockholms Fria