Konstrevolt mot samhällsfrånvänd modernism

Recension

På 1960-talet kom konsten att förändras radikalt genom att bli mer politisk och ta större plats i samhället. Om detta omvälvande skifte handlar Kulturhuset Stadsteaterns utställning Revolternas decennium.

Konsten som en barometer

Recension

Supermarket på Kulturhuset i Stockholm är inte bara scen och träffpunkt för konstnärsdrivna gallerier. Supermarket är också en barometer på tillståndet i världen.

Explosionen uteblir i Modernas mästarmöte

Recension

Om Picasso var Titanic, skulle Duchamp vara isberget. Så kan man sammanfatta 1900-talets kollision mellan en lång och till synes oövervinnelig konsttradition med Picasso som kapten och Duchamps vassa stridsrop: Konsten måste börja tänka igen, och tänka nytt. De båda ställs nu mot varandra i Moderna museets utställning Picasso/Duchamp, två av 1900-talskonstens mest inflytelserika konstnärer, som i konsten och i livet var varandras absoluta motsatser.

Sidor

© 2024 Stockholms Fria