• Miljöborgarråd Katarina Luhr (MP) vill att staden ökar inköpen av rättvisemärkt.
Stockholms Fria

Stockholm ska bli Fairtrade-märkt

Staden ska ta ökat socialt och miljömässigt ansvar vid upphandlingar och aktivt börja informera om fair trade.

Stockholms stad har ansökt om att bli en så kallad Fairtrade city. Märkningen innebär att staden ska åta sig att leva upp till olika kriterier kring handel och offentliga upphandlingar.

– Det är en del i vårt långsiktiga hållbarhetsarbete. Vi har satt upp mål om att staden ska vara hållbar ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv och en fairtrade-diplomering är ett sätt att ta sig an frågan ur ett globalt perspektiv, säger Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd.

Hon lyfter särskilt fram offentliga upphandlingar som ett viktig del.

– Vi är en stor kommun med mycket muskler i vår upphandling. Målet är att minska fattigdom och utslagning globalt genom handel. I många länder finns dåliga arbetsvillkor och barnarbete för att pressa priser och därigenom marknadsföra produkter. Rättvis handel handlar om att producenterna ska kunna lyfta sig.

Vad måste staden ändra på jämfört med idag?

– Staden köper in mycket kaffe, frukt och mat, till exempel till skolor och äldreboenden. Det finns mycket att titta på. Enligt diplomeringen måste en viss andel vara fairtrade-märkt och det ska finnas en plan för att det ska öka.

I ett första steg har staden fokuserat på att upphandla fair trade-märkt kaffe, te, choklad och råsocker. I dag når Stockholms stad som organisation upp till cirka 30 procent fair trade-märkt när det gäller de varorna i stadens 477 kaffeautomater. Redan 2018 kommer den andelen att vara omkring 90 procent, enligt Katarina Luhr. Bedömningen grundar sig på 2015 års förbrukning i automaterna och har gjorts gemensamt av serviceförvaltningen och leverantören.

Att gå över till rättvisemärkt innebär inte nödvändigtvis heller att det blir dyrare.

– För just kaffe och te blir det ingen extra kostnad. Vi har även tittat på frukt, bananer till exempel. Där har vi inte gjort någon upphandling än, men har sett att det år 2018 skulle kunna kosta cirka 95 000 kronor extra.

Katarina Luhr är ordförande i den styrgrupp som leder arbetet med stadens fairtrade-diplomering. Svenska kyrkan, Scouterna, Lidl, Scandic Hotel och Kommunal är några andra organisationer och företag som deltar i gruppen för att bland annat planera informationsinsatser.

Sedan tidigare Fairtrade-märkta kommuner i länet är Södertälje (2009), Botkyrka (2010) och Sundbyberg (2013).

– Det är väldigt roligt att vi tar det här steget, säger Katarina Luhr. Göteborg och Malmö har varit certifierade i fem respektive tio år. Det är på tiden att Stockholm hoppar in i klubben.

Beslutet om ansökan fattades i kommunstyrelsen i veckan och ska godkännas i kommunfullmäktige i april. Någon gång i maj hoppas Katarina Luhr att staden kan stoltsera med diplomeringen.

Fakta: 

Fairtrade city

• Stockholms stad ska leva upp till kriterier och krav på rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner i offentlig upphandling, bedriva ett aktivt informationsarbete och erbjuda ett utbud av Fairtrade-märkta produkter i butiker, serveringsställen och arbetsplatser.

• Ett av kriterierna lyder: ”Inom den offentliga konsumtionen ska kommunen som organisation ha en tydlig och mätbar målsättning samt kunna erbjuda och öka konsumtionen av produkter inom kommunens avtal, utifrån principerna för rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner.”

• ILO, International Labour Organization, har åtta kärnkonventioner som handlar om bland annat tvångsarbete och rätt till facklig anslutning. Diskriminering får heller inte förekomma bland stadens leverantörer och Stockholms stad ska ta ett ökat socialt och miljömässigt ansvar vid upphandlingar.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Stockholm ratar vegodag i skolan

”Jag avskyr symbolpolitik och vill inte tvinga barn att äta vegetariskt om de vill äta allsidigt”, säger skolborgarråd Olle Burell (S).

© 2022 Stockholms Fria