• Här vid tunnelbanan och Slaktarbacken vill Socialdemokraterna uppföra en ny konsthall.
  • Så här ser det ut vid Slaktarbacken i dag.
Stockholms Fria

S vill ge Solna en kulturinjektion

Skapa ett kulturkvarter i centrala Solna med konsthall och klimatsmart boende. S-oppositionen har en vision för ett mer icke-kommersiellt Solna.

Från Solna kommer Jerry Williams, Nomads och Abidaz, men någon medelstor musikscen finns inte. Inte någon konsthall heller. Varför inte öppna en i centrala Solna? frågar sig Socialdemokraterna i en ny motion.

– Vi är en av få storstadskommuner som saknar en större utställningslokal och kulturscen för unga. Jag tror att man har åkt lite snålskjuts på att Stockholm ligger så nära, säger socialdemokraten Sara Kukka-Salam om behovet av att bygga en ny kombinerad konst- och konserthall vid tunnelbanan och den så kallade Slaktarbacken.

Socialdemokraterna vill omvandla området kring tunnelbanan till ett kulturkvarter. Förutom det nya kulturhuset ser Kukka-Salam framför sig ett bostadshus med hälften hyresrätter, hälften bostadsrätter. Bottenplanet kan rymma ateljéer och föreningslokaler, enligt förslaget.

– Sushiställen och gym i all ära, men det finns överallt. Vi saknar utrymme för ickekommersiella krafter i Solna, som domineras av ett stort köpcentrum. Kultur kan bidra till ett offentligt samtal som granskar makten. Kultur fungerar också som medel för integration, genom att skapa platser där vi kan mötas oavsett ålder, bakgrund och inkomst, menar Kukka-Salam.

Så varför har inte Solna synts på kulturkartan tidigare?

– Det är en politisk prioritering, det har varit borgerligt styre sedan 1998. Vi har Friends arena, men små lokala band kan ju inte fylla den. Solna kommun har underskattat kulturens betydelse för den demokratiska utvecklingen av samhället, säger Sara Kukka-Salam som själv är ledamot i kulturnämnden.

Förslaget ska ses som en del i en större vision för hur Solna kan förändras i en mer hållbar riktning, både socialt och ekologiskt. Alla nya bostadsområden bör kombinera miljötänk, cykling, närodling och kultur – det är ett helhetskoncept som de lokala socialdemokraterna ser framför sig.

– Nu lanserar vi idén om vad vi kan göra med Slaktarbacken men så här vill vi utveckla hela Solna, säger Sara Kukka-Salam. Varje gång det ska byggas nytt ska det finnas en plan om vilka mervärden som kan tillkomma.

Sara Kukka-Salam betonar också vikten av större mångfald i upplåtelseformer. I dag har Solna 70 procent bostadsrätter och bara 30 procent hyresrätter.

– När vi bygger nytt ska visionen om 50–50 hyres- och bostadsrätter alltid finnas med, menar vi. Och det går att planera in mångfalden även i samma kvarter, som vi visar i det här förslaget.

I dag är Slaktarbacken en plats där missbrukare ibland uppehåller sig. Men vad ska hända med dem om det blir ett bygge?

– Visst sitter det utslagna där. Men det vore oanständigt att planera särskilda zoner för missbrukare. Solna behöver en aktiv politik för att hjälpa människor ur missbruk. Kulturen kan spela en roll genom att erbjuda mötesplatser.

– Vårt förslag är inte ett sätt att bygga bort problemen, vi vill samtidigt växla upp de sociala insatserna. Nuvarande styre har till exempel tagit bort stödet till den samlingslokal för personer med missbruk som fanns tidigare.

Debatten om att ta tillvara kullen på ett annat sätt är inte ny. Den borgerliga alliansen har tidigare presenterat en idé om att flytta kulturskolan och biblioteket till backen, ett numera slopat förslag. Och Socialdemokraterna kan inte helt ta åt sig äran för det liggande förslaget. Det var dåvarande arkitektstudenten Havar Cemal som först planerade kulturhuset som en del i ett examensarbete. En plan som nu alltså har utvecklats i samråd med Socialdemokraterna.

Bara konsthallen skulle kosta 100 miljoner att bygga, men pengarna finns menar Sara Kukka-Salam.

– Kommunen äger marken. Solna lägger i dag 45 miljoner per år på att täcka förlusterna för Friends arena. Vi tycker inte att kommuner ska driva arenor. Vartannat år skulle man istället kunna satsa på att bygga ett nytt kulturhus. Det är en fråga om prioriteringar.

Fakta: 

Kultur på undantag

Vad finns i Solna förutom Friends arena och hur mycket satsar kommunen på kultur?

• För barn finns Mulle Meck-parken och fritidsklubbar som Gula villan och Byparken.

• Ungdomar har kulturskola, fritidsgårdar, ungdomskaféer och musikhuset Black Sheep.

• Vuxna kan besöka Olle Olsson Hagalund-museet, Solna Folkets hus och Ulriksdals slottsteater. Här finns även slotten Haga, Karlberg och Ulriksdal. I Gamla Filmstaden i Råsunda arrangeras guidade turer och filmkvällar.

• När det gäller kultursatsningar per invånare intar Solna en bottennotering i länet på 637 kronor per person, jämsides med Sollentuna (638 kronor) och Salem (601 kronor). Som jämförelse satsade grannkommunen Sundbyberg 1 145 kronor per person och Stockholm 981 kronor per person. Mest satsade Umeå med 2 524 kronor per person, eller 4,3 procent av kommunens totala kostnader.

• Siffrorna kommer från en sammanställning från SVT:s Kulturnyheterna av kommunernas kostnader för kultur och grundar sig i 2014 års utgifter. Det ska påpekas att det inte finns någon juridisk skyldighet att erbjuda kultur. Bibliotek är den enda lagstadgade kommunala kulturverksamheten.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2022 Stockholms Fria