Stockholm har de största klyftorna | Stockholms Fria
Stockholms Fria

Stockholm har de största klyftorna

Stockholms län har högst ojämlikhet i hela landet, visar en ny rapport. Schyssta villkor på arbetsmarknaden kan minska klyftorna, menar LO.

– Stockholm är underbart men har också avigsidor. Vi har de alla rikaste och de allra fattigaste invånarna, säger Stefan Hansson, förste ombudsman i LO-distriktet i Stockholms län om den nya rapporten.

Efter ett kongressbeslut i juni ska LO kommande år fokusera lika mycket på jämlikhet som på sysselsättning. Och nu visar LO-ekonomen Anna Almqvists nya rapport att Danderyd, Lidingö och Stockholms stad har de djupaste inkomstklyftorna i landet.

– Det här belyser det vi har kunnat gissa oss till, säger Stefan Hansson. Med långsiktiga satsningar på utbildning och schyssta villkor på arbetsmarknaden skapar vi bättre tillgång till välfärd och utjämnar ojämlikhet.

I ett internationellt perspektiv är Sverige fortfarande förhållandevis jämlikt. Men vi utmärker oss genom att klyftan ökat mer än i andra OECD-länder. ”Under tidigt 1980-tal hade vi de mest jämlika inkomsterna i OECD; idag har såväl våra nordiska grannländer som flera centraleuropeiska länder mer jämlikt fördelade inkomster än Sverige har”, skriver Anna Almqvist.

Så varför har det blivit så här? Rapporten ger några tänkbara förklaringar. Kapitalinkomsterna i Sverige har ökat och koncentrerats till toppen. Och skatter och transfereringar har fått en mindre utjämnande roll.

Ur ett Stockholmsperspektiv kan den förda bostadspolitiken ha bidragit. Under åren 2008–2013 såldes närmare 50 000 lägenheter ur allmännyttan i länet för ombildning till bostadsrätt, enligt en rapport från Boverket. Det flyttade stora summor från det allmänna till privatpersoner. SvD Näringsliv berättade i en artikel 2015 att en typisk hyresgäst som regel kunde tjäna 700 000 kronor i reavinst om en lägenhet såldes omedelbart efter ombildning.

LO:s Stefan Hansson lyfter fram något annat:

– Stockholm har blivit mer av en tjänstemannastad och attraherar oftare folk med högre löner. Stigande bostadspriser har också lett till att en mer kapitalstark grupp bosätter sig här.

Men kan det inte bidra till samhället att det flyttar hit rika som betalar skatt?

– Jo, absolut. Men om klyftorna blir för stora kan det urholka välfärden. Rika väljer oftare privata välfärdsalternativ. Ju fler som gör det, desto mindre och sämre blir den gemensamma välfärden. Så det handlar om ett klassperspektiv i långa loppet.

Stefan Hansson tar också upp osäkra anställningar som ett exempel på något som behöver stävjas.

– Det är ett stort problem. Att man inte kan bli sin egen utan harva på med sms-anställningar. Schyssta villkor är en grundbult i en människas vardag.

Fakta: 

Ojämlikheten ökar

• Ett sätt att mäta inkomstskillnader är att studera hur stor andel av samhällets totala inkomster som går till de rikaste. Den rikaste tiondelen av svenskarna har idag en inkomstandel på över 30 procent av de totala inkomsterna, jämfört med 22 procent tidigt 1980-tal.

Rekommenderade artiklar

Staden laddar inför bilfri dag

Den 18 september blir en del av citykärnan bilfri – för en dag. ”Paris och Bogotá stänger av för bilar varje söndag”, menar kritiker.

Folkbildning für alle

SFT besöker Skarpnäcks folkhögskola som vill öka integrationen – bland annat med hjälp av Minecraft.

© 2021 Stockholms Fria