Kvinnojour på Lidingö hotad | Stockholms Fria
  • Utsattheten för våld i egna relationer är större på Lidingö än riksgenomsnittet, enligt kommunen. Ändå väntar nu nedskärningar för kvinnojouren.
Stockholms Fria

Kvinnojour på Lidingö hotad

En kvinnojour på Lidingö kan tvingas lägga ner efter beslutet att ideella föreningar ska stå för halva finansieringen.

Ideella organisationer i Lidingö stad ska hädanefter stå för minst halva finansieringen själva. Tidigare har föreningsverksamhet kunnat drivas helt med kommunala medel men det gäller alltså inte längre, efter ett beslut i omsorgs- och socialnämnden.

En av de drabbade föreningarna är Kvinnojouren Kerstin som drivs av volontärer.

– Vi ser en risk att våra insatser kommer att krävas till att söka finansiering istället för att lägga fokus där det verkligen behövs, till att hjälpa våldsutsatta kvinnor och barn. Det är svårt att se hur det kunde bli så här. Det känns som att det här går emot samhällsutvecklingen att kvinnojourer har fått mer stöd. Vi ser det här som ett stort steg bakåt, säger kvinnojourens ordförande Johanna Westien till Mitt i Lidingö.

Kvinnojouren har fått omkring 130 000 och 140 000 kronor per år från kommunen, vilket har gått till bland annat hyra, informationsmaterial och utbildning av nya volontärer.

Kerstin Hedén, en av grundarna, säger till tidningen att kärnverksamheten kostar minst 100 000 kronor per år och att det nu finns risk för nedläggning. Kvinnojouren Kerstin grundades 2010.

Samtidigt visar en färsk enkätundersökning som Lidingö stad låtit genomföra bland kommuninvånarna att en dryg fjärdedel av Lidingöborna har utsatts för våld i en nära relation någon gång i livet. Det innebär att utsattheten för våld i den egna relationen är större på Lidingö än riksgenomsnittet, enligt kommunen. Värst drabbade är unga kvinnor. Av de kvinnor som svarat uppger nästan var tredje att de varit utsatta för våld, medan utsattheten för män är lägre.

Rekommenderade artiklar

Stockholm får kvinnomuseum

Kvinnors kamp är underrepresenterad på museerna, menar staden och öppnar ett kvinnohistoriskt museum nästa år.

© 2021 Stockholms Fria