• Ann Mari Engel (V).
Stockholms Fria

Stockholm får kvinnomuseum

Staden satsar 5 miljoner på ett kvinnohistoriskt museum som ska öppna i Almgrens sidenväveri nästa år.

Ann Mari Engel (V), vice ordförande i kulturnämnden, du motionerade om ett kvinnomuseum redan 2012. Blir det verkligen av denna gång?

– Då blev det avslag av borgarna, men när vi bytte majoritet 2014 började vi titta på detta igen. Vi ska ju inte bygga ett nytt stort museum utan det ska inrymmas på ett befintligt ställe som byggs ut, Almgrens sidenväveri på Repslagargatan på Södermalm.

Varför behövs det?

– Det ska invigas 2018, snart 100 år sedan kvinnor fick rösträtt i Sverige så det lämpar sig bra. Men att lyfta kvinnorörelsen tror vi också är publikt attraktivt. Detta borde kunna locka turister, kvinnorörelsen är unik i Sverige.

Vad händer med väveriet?

– Det ska vara kvar, det är en viktig kvinnoarbetsplats historiskt, vi har inte kvar så många sådana. Det blir en annan del av verksamheten, men de ska delvis samverka. Allt är inte hundra procent klart.

Hur mycket satsar ni?

– 5 miljoner kronor. Sedan har ju Almgrens ett eget, separat stöd även framöver.

Både lokalfrågan och budgetens storlek gör att satsningen startar blygsamt, medger Ann Mari Engel.

– Det kommer inte att bli stort från början. Ambitionen är inte heller att bygga ett stort nytt hus, det är verksamheten som är viktig. Att försöka hitta något som kan bli en samlingspunkt. Men det är ett fint gammalt hus med stor potential.

Vad ska inrymmas i museet, om du tänker fritt?

– Rösträttsrörelsen, kvinnorörelsens historia i Sverige. Seminarier, kulturevenemang och debatter som kan knyta an till kvinnorörelsen idag. Det finns många grupper som saknar en arena.

Kan det inte bli att konservera kvinnorörelsen och jämställdheten, är kvinnohistorien historia?

– Vi kallar det Kvinnohistoriskt museum/kvinnocentrum, namnet är inte klart. Det ska vara framåtsyftande, men det är viktigt att känna till historien för att gå framåt. Många unga vill nog lära sig mer om historien. Flera museer har börjat lyfta de här frågorna, men få handlar specifikt om kvinnornas och kvinnorörelsens historia.

Kommer det inte uppfattas som ett vänstermuseum med tanke på rörelser som Grupp 8? Får det bli kvar om det blir en ny majoritet i stadshuset nästa år, tror du?

– Vi hoppas förstås att det ska bli en attraktiv plats för många, och exempelvis rösträttskampen var ju bredare än vänstern. Mitt förslag avslogs ju tidigare, men jag hoppas att det blir ett tryck på verksamheten så att den blir kvar även med ny majoritet, säger Ann Mari Engel.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Stan kan få kvinnomuseum

Umeå har ett. Snart kanske även stockholmarna. ”Det finns ju inte bara ett manligt museum”, säger Ann Mari Engel som vill ha ett museum för kvinnorörelsens historia.

© 2024 Stockholms Fria