Stockholms Fria

Staden ser över bidragen efter ”kulturprofilens” övergrepp

Staden överväger att stoppa bidragen och landstinget ser över sina jämställdhetskriterier efter vittnesmålen om grova övergrepp från en kulturprofil.

Stockholms stad och Stockholms läns landsting har i många år gett bidrag till den så kallade ”kulturprofilen” och den finkulturella Klubben som har nära anknytning till Svenska akademien, en scen för litteratur, föredrag, klassisk musik och mycket annat.

Arrangörens sexuella övergrepp och trakasserier avslöjades i veckan i ett omfattande DN-reportage där 18 kvinnor vittnar om grova övergrepp från mannen. Exempelvis berättade författaren Gabriella Håkansson för Dagens Nyheter om hur kulturprofilen på en fest tryckt upp handen i hennes underliv. Andra vittnar om våldtäkter och öppna sexuella trakasserier.

Stockholms läns landsting har sedan länge beviljat projektbidrag på mellan 60 000 och 100 000 kronor årligen till Klubben. Eva Bergquist, chef på kulturförvaltningen inom Stockholms läns landsting, ser ”med avsky” på det som har avslöjats och förstod direkt att det handlade om en verksamhet som får bidrag från landstinget.

– Ja, det framgår ju av DN-artikeln.

Och vad tänkte du då?

– Det är förfärligt att det inte har kommit till vår kännedom och att det har kunnat fortgå.

Kommer ni att agera på något sätt med anledning av det som kommit fram?

– Vi ger bidrag till det fria kulturlivet efter inkomna ansökningar och det stämmer att vi har gett stöd till den här verksamheten. För 2017 har vi inte fått in någon ansökan och deras ansökan för 2018 bereds just nu hos oss. Nämnden fattar beslut i december.

Ger DN-artikeln er anledning att se över den ansökan extra noga?

– Vi ser över den med ett 120-tal andra ansökningar. Men vi har naturligtvis också tagit intryck av det som har rapporterats. Vi har ett jämställdhetsperspektiv som ska finnas med och vi behöver nu se över våra riktlinjer.

Vad är ert ansvar? Ni har stött den här verksamheten länge.

– Det som framkommer nu är inget som har återberättats för oss. Men självklart tar vi intryck av rapporteringen och ser hur vi kan förtydliga och vässa våra kriterier än mer.

Så ni har inte känt till några rykten kring detta?

– Det har inte återrapporterats. Vid våra besök och uppföljningar är det inget vi har kunnat observera. Det finns heller inga aktörer eller personer som har utsatts som har valt att berätta för oss. Det är därför #metoo-kampanjen är så viktig, den pekar på att det både handlar om ett större fenomen och en tystnadskultur. Där tänker jag att vi behöver lägga fokus. Det handlar om att bli ännu tydligare när det gäller jämställdhet, till exempel kring dokumentation, både vid själva ansökan eller i en uppföljning. Vi har redan ett jämställdhetsfokus, men det behöver uppenbarligen vässas. Vi har påbörjat det arbetet.

I samband med just #metoo?

– Ja, det har blivit uppenbart med #metoo att det finns en tystnadskultur inom vår sektor precis som i andra sektorer i samhället och vi behöver hitta sätt att angripa det.

Tydligare besked ger landstingspolitikern Anna Starbrink (L):

– Några framtida bidrag från oss lär det inte vara tal om, säger hon till SVT Stockholm.

Stockholms stad ger också stöd till verksamheten. Bara i år har Klubben tagit emot 390 000 kronor i kulturstöd från staden.

– Personligen skulle jag bli väldigt förvånad om de får fortsatt stöd på samma sätt som tidigare från någon offentlig myndighet, säger Ann Mari Engel (V), ledamot i kulturnämnden. Om de inte byter ut ledningen eller något, men verksamheten är starkt förknippad med den här personen.

Kommer nämnden att agera på något sätt med anledning av det som kommit fram?

– Självklart. Förutom det här oacceptabla beteendet kan det ha rört sig om svarta löner. Men naturligtivs är de här övergreppen värst, man kan inte stödja sådan verksamhet, det bryter mot kriterierna om demokrati och likabehandling.

Verksamheten har sökt stöd för nästa år men frågan har inte behandlat än, beslut väntas i december.

– Det är en väldig tur att det inte har behandlats än, säger Ann Mari Engel.

Några vittnesmål om övergrepp har inte kommit till kulturnämndens kännedom tidigare, enligt Engel.

– Det har inte kommit fram. Om det hade kommit signaler av det här slaget tidigare hade bidraget ifrågasatts av nämnden, det kan jag nästan garantera, säger hon.

Med anledning av #metoo och övergreppen inom kulturvärlden som har kommit fram på sistone har kulturnämnden nu gett förvaltningen i uppdrag att se över hur sådana ärenden hanteras, såväl inom de egna verksamheterna, som biblioteken, som hos mottagare av kulturstöd.

– Förövaltningen ska återkomma om det, det kan till exempel handla om medarbetarstöd och enkäter. Jag tror att alla har vaknat när det gäller detta på både chefsnivå och politisk nivå. Det kan inte fortsätta så här och vi får vara väldigt tacksamma för de som har trätt fram i sådana här artiklar, säger Ann Mari Engel.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Stockholm får kvinnomuseum

Kvinnors kamp är underrepresenterad på museerna, menar staden och öppnar ett kvinnohistoriskt museum nästa år.

© 2024 Stockholms Fria