• 1991 blev Drottningholms slott Sveriges första världsarv.
  • Birka fornborg är en del av världsarvet Birka och Hovgården.
  • Skogskyrkogården har haft stort inflytande på hur begravningsplatser runtom i hela världen har utformats.
Stockholms Fria

Här är Stockholms tre världsarv

Förkristna tempel och pyramider finns på Unescos lista – men också ett välbevarat svenskt 1600-talsslott. Här är Stockholms tre världsarv.

Många världsarv är i dag hotade, exempelvis lämningarna efter den kulturella smältdegeln Palmyra i den syriska öknen. IS/Daesh intog platsen första gången 2015 och förstörde då delar av världsarvet. Vad och hur mycket som har förstörts ska utredas.

Den 18 april är det Världsarvsdagen, eller International day for monuments and sites som Unesco har döpt dagen till. Även om Stockholms världsarv på sin höjd hotas av nya trafikleder kan det vara läge att uppmärksamma dem.

Sverige har 15 punkter på Unescos världsarvslista och Stockholm intar tre av dem. Här finns Birka, vikingarnas viktiga handelsplats och Sveriges första egentliga stad. Här finns Drottningholm, där Unesco särskilt lyfter förutom slottet fram Drottningholmsteatern, en av Europas bäst bevarade barockteatrar samt lustslottet Kina slott, vars interiör räknas till de främsta inom svensk rokoko.

Och här finns Skogskyrkogården, som uppfördes mellan 1919 och 1940 och räknas till den moderna arkitekturens viktigaste skapelser.

Här är Världsarvskommitténs motiveringar för Stockholms världsarv:

• Drottningholm, Sveriges första världsarv, med på listan sedan 1991: ”Anläggningen Drottningholm – slottet, teatern, Kina slott och parken – är det bästa exemplet i Sverige på ett kungligt 1700-talsresidens, representativt för all europeisk arkitektur från denna tid. Drottningholms slott är påverkat av franske kungens Versailles liksom många andra slott i Europa under denna tid.”

• Birka/Hovgården, världsarv sedan 1993: ”Birka-Hovgårdenområdet är ett väl bevarat exempel på vikingarnas handelsnätverk under de tvåhundra år då de expanderade ekonomiskt och politiskt i Europa. Birka är en av de mest kompletta och orörda vikingatida handelsplatserna från åren 700-900.”

• Skogskyrkogården, världsarv sedan 1994: ”Skogskyrkogården är ett framstående exempel på hur arkitektur och ett formgivet kulturlandskap från vårt århundrade sammansmälts till en kyrkogård. Denna skapelse har haft stort inflytande på utformningen av kyrkogårdar i hela världen.”

Det finns just nu 1 052 världsarv på Unescos lista. Av dessa är 814 kulturarv, 203 naturarv och 35 en kombination. FN har utsett 2017 till ett år för ”hållbar turism för utveckling” och beräknar att kulturturism till exempelvis dylika platser utgör nära 40 procent av intäkterna från hela världens turism.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Stockholms Fria