Kristian Borg

Inledare


Samernas tid

  • De äldsta spåren av samernas kultur är från Finnmark i Nordnorge. Kåtan och de rituella björngravarna uppstår århundradena runt kristi födelse, när även kvinnor var jägare. Bild från UR-serien Samernas tid som dokumenterar samernas tvåtusenåriga resa.
Fria Tidningen

Stor okunskap om förtrycket mot samer

Samernas historiska situation uppmärksammas allt oftare men den historiska okunskapen är ett stort problem.

Sápmi sträcker sig över Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Men trots att det ligger så nära vet vi i regel mer om andra länders urfolk än om samerna. UR-dokumentären Samernas tid, vars tredje och sista del hade premiär i måndags, ger en bra introduktion till den långa samiska historien. Och inte minst till förtrycket, som vi kan se spår av fortfarande.

En kort historieskrivning:

• En samisk kultur har funnits här i minst 2 500 år. Ett jägarfolk finns redan på Nordkalotten, men då sker en stor inflyttning hit från Volga-området. Invandrarna blandar sig med det befintliga jägarfolket och tillsammans utgör de grunden till det samiska språket och kulturen.

• Samerna tillhandahåller under vikingatiden den vara som är motorn i Europas ekonomi: pälsverk. Men deras arbetskraft och naturresurser exploateras och beskattas av olika kungar. På 1300-talet pådyvlas samerna kristendomen av Magnus Eriksson.

• På 1600-talet tränger sig nationalstaterna in på allvar i Sápmi. Samernas marker koloniseras, deras naturreligion förbjuds. Nationalistiska krig och erövringar, stängda gränser och nya gränsdragningar på 1800-talet skapar konflikter mellan samer och i deras förhållande till staterna.

• 1886 inför Sverige renbeteslagen som ska formalisera samernas rätt till renbete men innebär exkludering och ställer samer mot varandra. Särbehandlingen av renskötande samer skapar stora motsättningar mellan renskötande samer och andra in i vår tid.

• På 1970-talet börjar samer betraktas som urfolk, en försoningsprocess från kyrkans och statens sida inleds under 90-talet nu är vi snart i vår moderna tid med sameting, minoritetslagstiftning och utredningar, utredningar, utredningar.

Samerna är i dag en av Sveriges fem nationella minoriteter och nu har minoriteterna medvind. Filmen Sameblod som kom förra året är flerfaldigt Guldbaggenominerad och var årets tredje bästa film i internationell konkurrens (baserat på betyg från filmrecensenterna). Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke har tillsatt flera utredningar om hur minoritetsspråk och andra rättigheter ska stärkas.

Även kyrkan har gjort upp med sin historia. 2016 gav kyrkan ut en vetenskaplig antologi på hela 1 200 sidor, ”De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna”, den finns att läsa gratis på nätet.

Samerna är inte den enda historiskt förtryckta minoriteten i Sverige. Fler har utsatts för kolonialisering, tvångskristnande, osynliggörande, språkförbud, rasbiologi, fördrivning, tvångsassimilering, rasism och diskriminering. De senaste årens uppgörelser och insatser på området är välkomna och nödvändiga, och stärkta rättigheter för en minoritet stärker andra.

Ändå finns mycket kvar att göra. Sverige erkänner samerna som urfolk och nationell minoritet och har en för närvarande progressiv minister, men har också fått återkommande skäll av EU. Sverige har fortfarande inte ratificerat ILO-konvention 169 om ursprungsfolks rättigheter och samerna saknar politisk representation i riksdagen.

Dokumentärer som Samernas tid sätter minoritetsfrågor i nytt ljus och breddar förståelsen för komplexa frågor om ägande, nationstillhörighet, nationalism och etnisk identitet.

Men dokumentärer och spelfilmer, en vitbok och utredningar räcker inte långt. Den historiska okunskapen är djupt rotad, historieböckerna tiger och ointresset hos majoritetsbefolkningen är närmast kompakt.

För vad vet vi om samer och samisk historia egentligen? Jag visste i alla fall inte att samer skapade den första moderna skidan för 2 000 år sedan, att de hade kvinnliga jägare eller att deras religion höll björnen för helig (den åts ändå, men skulle begravas anatomiskt korrekt så att den kunde återuppstå och berätta att den hade behandlats väl). Det finns tio olika samiska språk, kan du nämna ett? Hur många ord kan du på samiska?

Samernas förkristna historia är också en berättelse om folkförflyttningar, framgångsrik kulturell transformering och kulturellt utbyte. Kanske kan den lära oss något om vår egen tids största rädsla: migration.

”Oavsett hur man börjar berättelsen om samerna och samernas historia är det för de flesta en närmast okänd historia”, konstaterar dokumentären.

Är är det inte samernas, eller minoriteternas, tid.

ANNONSER

© 2024 Stockholms Fria