Fria.Nu

Microsoft anklagas för att ha kapat standardomröstning

Svenska standardinstitutet, Sis, har röstat igenom formatet ooxml som en dokumentstandard. Därmed kommer Sverige att rösta för formatet i den internationella standardiseringsorganisationen Iso. Men kritiker menar att jätteföretaget Microsoft i sista stund kuppade omröstningen.

I måndags röstade Sis för att Sverige ska rekommendera formatet Office open xml, ooxml, som internationell dokumentstandard. Det innebär att Sverige förordar att det av Microsoft utvecklade formatet blir en slags digital industristandard, som ska användas för att kunna öppna och lagra dokument.
Men kritiker menar att Microsoft “kuppade“ igenom formatet. 24 företag tecknade på måndagens förmiddag medlemskap i Sis, och kunde därmed delta i omröstningen. Av dessa hade en klar majoritet kopplingar till den amerikanska mjukvarujätten.
– Det kom in 18 bolag i dag direkt inför mötet som samtliga är partners till Microsoft. Det kostar 17 000 för vart och ett av de har företagen att bli medlem i Sis, så de har väl lagt ut circa en halv miljon för att köpa standarden.
Det säger Jonas Bosson, ordförande för den svenska delen av lobbygruppen Föreningen för en fri informationsstruktur, FFII, som internationellt bedrivit opinionsarbete mot Microsofts standard.

Intern e-post som tidningen Computer Sweden kommit över visar att Microsoft innan omröstningen pressade sina svenska partnerföretag att delta. Bland annat ska dessa ha lovats “marknadsbidrag“ och “extra stöd i form av Microsoftresurser“ mot att ge formatet sitt stöd.
Men enligt Olle Axenborg, informationschef på Sis, innebär detta inte att vare sig Microsoft eller partnerföretagen begått några formella fel.
– Vi tillåter, både Iso och Sis, att man kliver in på kort varsel. Så det finns ingenting i de regler som den här arbetsgruppen satt upp som hindrar ett sådant här agerande, säger han
Däremot beskriver han både omröstningen och processen som föregick den som “ovanlig“.
– Ofta går man med i ett projekt och utvecklar en standard tillsammans. Det är ofta bittra konkurrenter som försöker lösa gemensamma problem, så det kan vara Volvo och Scania som sitter tillsammans i en process. Det kan vara ganska ansträngande eftersom det är många lösningar som ska malas fram. Så den stora investeringen är den tid och kompetens som de lägger ner.

Är det då rimligt att företag kan teckna medlemskap samma dag som omröstningen?
– Jag har fått frågan om det inte vore bättre att sätta stopp för nya medlemmar två veckor innan. Jo, det kan man tycka, men då hade ruschen kommit då istället.

Den 2 september avslutas Iso:s omröstning om ooxml. Jonas Bosson ser två problem med att formatet nu kan bli en internationell standard. Sedan tidigare är odf, eller open document format, ISO-certifierat. För hans eget företag Illuminet, som arbetar med att utveckla sökmotorer, skulle två standarder utgöra ett rent praktiskt dilemma.
– Sökmotorer måste förstå innehållet i textdokument för att kunna söka i dem, och nu riskerar vi att få både millimeter och tum i verktygslådan.
Han befarar också att Microsoft inte kommer att göra tillgången till ooxml gratis, samtidigt som företaget med ekonomiska muskler kommer att försöka marginalisera odf. En standard som bygger på öppen källkod och därmed är tillgänglig för alla.

Utsikterna för att lyckas med en sådan agenda är dock oklara. Flera europeiska länder arbetar för att öka användningen av öppna dokumentformat, och Belgien har antagit en förordning enligt vilken alla landets myndigheter ska kunna ta emot och skicka odf-dokument. Bakgrunden har att göra med digital tillgänglighet. Myndigheten ska enligt förordningen anpassa sig efter medborgaren, och inte kunna tvinga denne att skaffa sig ett mjukvara från ett visst företag.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Ett regnigt Stockholm för ett fritt Iran

På dagen tio år efter att studentprotesterna i Iran 1999 slogs ner öser regnet över Stockholm. Det hindrade dock inte hundratals från att samlas utanför riksdagen – för att minnas och stödja dagens iranska demokratirörelse.

Tolkhjälpen räcker inte till

25-åriga Katarina Garamvölgyi behöver hjälp med tolkning för att klara både kontakten med myndigheter och vanliga vardagsbestyr. Men landstingets Taltjänst kan bara erbjuda knappt hälften av den hjälp hon behöver. Tolkkapaciteten räcker inte.

Striden på Lagena är inte över

Efter att arbetsköparen stämde de vilt strejkande anställda till Arbetsdomstolen gick lagerarbetarna tillbaka till jobbet. Men konflikten är långt ifrån över, menar Patrik Olofsson, tidigare ordförande i arbetsplatsens fackklubb.

Papperslösa Stockholm hoppar av fackligt samarbete

Med Fackligt center för papperslösa skulle arbetarrörelsen slutligen ta tag i den svåra frågan om den papperslösa arbetskraftens roll. Men redan efter ett knappt år lämnar nu Papperslösa Stockholm sina platser i styrelsen.

Polisen frias för Saleminsats

Polisen frias från misstankar om misshandel och tjänstefel i samband med en kritiserad insats mot antirasister i Salem förra året. Enligt vice chefsåklagare Kay Engfeldt har polisen fattat ”objektivt felaktiga beslut”, men brott kan ej styrkas.

© 2023 Stockholms Fria