Stockholms Fria

Striden på Lagena är inte över

Efter att arbetsköparen stämde de vilt strejkande anställda till Arbetsdomstolen gick lagerarbetarna tillbaka till jobbet. Men konflikten är långt ifrån över, menar Patrik Olofsson, tidigare ordförande i arbetsplatsens fackklubb.

I slutet av förra veckan stämde arbetsköparen Lagena tillsammans med branschorganisationen Svensk handel ett 70-tal av sina anställda till Arbetsdomstolen för olovliga stridsåtgärder. De anställda valde då att avbryta en fyra dagar lång vild strejk och återgå till arbetet.

Patrik Olofsson var tidigare ordförande i den lokala Handelsklubben, men lämnade sin post för att delta i den vilda strejken. Han betonar att konflikten långt ifrån är över men tycker det är komplicerat att säga om strejken stärkt eller försvagat de anställdas position.

– Det är svårt att säga, men det är fortfarande så att inga uppsägningar har ägt rum. Det som har hänt är att de har börjat sväva på målet, varslet ligger kvar men de säger inte hur många det gäller.

Kampen har, eftersom de anställda genom kollektivavtal varit bundna av fredsplikt, förts med okonventionella metoder. Parallellt med den olovliga strejken har stödgrupper bland annat arbetat med att påverka de bemanningsföretag som Lagena vände sig till då den ordinarie personalen vägrade arbeta. En lång rad flygbladsutdelningar utanför olika systembolag har också informerat om varslen, något som enligt Patrik Olofsson kommer att fortsätta eftersom moderbolagets ”känsligaste punkt är opinionen”.

Att konflikten utspelats vid sidan av den etablerade fackföreningsrörelsen ser han som ett tidens tecken. Ett resultat av att arbetsköpare i allt högre utsträckning vill erbjuda osäkra anställningsformer parallellt med att fackens makt försvagats.

– Det är en utveckling som har varit på gång länge, säger han. Facken har blivit mer toppstyrda med makten allt högre upp medan det är maktlöst lokalt, då måste de fackliga företrädarna komma med kreativa lösningar. Fackklubben är ett verktyg genom att den har förhandlingsrätt, men sedan måste arbetarkollektivet också ta ansvar för sina öden. Jag vet inte om det är nytt eller om vi återupptäcker 1930-talets kampmetoder, om vi är nyskapande eller om vi egentligen är ganska traditionella.

Inte heller Lagena anser att konflikten är överspelad. Företaget har meddelat att det, i enlighet med rekommendationer från Svensk handel, inte drar tillbaka stämningen trots att de anställda återvänt till sina arbeten.

Fakta: 

Striden på Lagena:

• För två månader sedan varslade Lagena, ett helägt dotterbolag till Systembolaget, 33 lagerarbetare om uppsägning. Lagena vill istället hyra in bemanningsföretag för att bättre kunna anpassa personalstyrkan efter toppar och dalar i orderingången.

• De anställda menar att detta är ett svepskäl för att ersätta fast anställda med inhyrda som har lägre lön och att ingen arbetsbrist råder på företaget.

• För Handels räkning granskar två löntagarkonsulter Lagenas ekonomiska underlag för uppsägningarna. Handels hade begärt att Lagena skulle dra tillbaka varslen under det att granskningen pågick, vilket företaget nekade till.

• Utöver de som nu har varslats fick 34 lagerarbetare gå från företaget i januari.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Ett regnigt Stockholm för ett fritt Iran

På dagen tio år efter att studentprotesterna i Iran 1999 slogs ner öser regnet över Stockholm. Det hindrade dock inte hundratals från att samlas utanför riksdagen – för att minnas och stödja dagens iranska demokratirörelse.

Tolkhjälpen räcker inte till

25-åriga Katarina Garamvölgyi behöver hjälp med tolkning för att klara både kontakten med myndigheter och vanliga vardagsbestyr. Men landstingets Taltjänst kan bara erbjuda knappt hälften av den hjälp hon behöver. Tolkkapaciteten räcker inte.

Papperslösa Stockholm hoppar av fackligt samarbete

Med Fackligt center för papperslösa skulle arbetarrörelsen slutligen ta tag i den svåra frågan om den papperslösa arbetskraftens roll. Men redan efter ett knappt år lämnar nu Papperslösa Stockholm sina platser i styrelsen.

Polisen frias för Saleminsats

Polisen frias från misstankar om misshandel och tjänstefel i samband med en kritiserad insats mot antirasister i Salem förra året. Enligt vice chefsåklagare Kay Engfeldt har polisen fattat ”objektivt felaktiga beslut”, men brott kan ej styrkas.

© 2024 Stockholms Fria