Stockholms Fria

Allmännyttan säljs till oäkta bostadsrättsföreningar

Familjebostäder sänker gränsen för vad som är att betrakta som en oäkta bostadsrättsförening. Därmed kan fastigheter som tidigare undantagits från utförsäljning ombildas.

Enligt Skatteverkets definition är en bostadsrättsförening äkta om minst 60 procent av dess inkomster kommer från upplåtelse av lägenheter till de egna medlemmarna. En bostadsrättsförening räknas som oäkta, och åtnjuter då inte lika förmånliga skatteregler, om mer än 40 procent av dess inkomster kommer från uthyrning av kommersiella lokaler.

Allmännyttiga fastigheter som vid en ombildning skulle bli oäkta föreningar har hittills varit undantagna från försäljning. Men nu har Familjebostäder beslutat att sänka gränsen för vad som är att betrakta som en oäkta förening – från Skatteverkets 60 procent till 50 procent. Därmed öppnas dörren för ombildning av 11 fastigheter som nu ska värderas.

Oppositionen är skarpt kritisk till förfarandet och menar att de kommersiella lokaler som nu via ombildningar kan bli privata har dragit in stora resurser till allmännyttan.

– Vi ifrågasatte det här med näbbar och klor, säger Agnetha Falck-Rodriguez (s), styrelseledamot i Familjebostäder. Vi tycker att det är bedrövligt att man sänker gränsen, men som vanligt är vi i minoritet.

Joakim Larsson (m), bostadsborgarråd i Stockholms stad och ordförande i Familjebostäder, försvarar beslutet. De fastigheter som nu ska erbjudas till försäljning står inför omfattande renoveringar. Dessa kommer att resultera i högre avgifter och en ökad andel inkomster från medlemmarna, med resultatet att föreningarna framöver kan komma att bli äkta.

– De räknar på detta och vill komma upp till att bli äkta bostadsrättsföreningar i Skatteverkets mening, säger Joakim Larsson. Då tycker vi att vi kan vara pragmatiska.

Några garantier för att bostadsrättsföreningarna verkligen kommer att försöka bli äkta finns dock inte.

– Nej så är det ju, men det ligger i deras eget intresse eftersom taxeringen är så annorlunda.

Men att det skulle ligga i föreningarnas intresse att bli äkta ifrågasätts av oppositionen.

– Det tror jag inte alls på, varför skulle de vilja göra det? Skulle de höja sina hyresintäkter så kommer det vara från lokalerna, de kommer att få bekosta föreningen. Det här beslutet är en fullständig skandal, säger styrelseledamoten Ingvar von Malmborg (mp) som kommer att anmäla ärendet till stadens revisorer.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Ett regnigt Stockholm för ett fritt Iran

På dagen tio år efter att studentprotesterna i Iran 1999 slogs ner öser regnet över Stockholm. Det hindrade dock inte hundratals från att samlas utanför riksdagen – för att minnas och stödja dagens iranska demokratirörelse.

Tolkhjälpen räcker inte till

25-åriga Katarina Garamvölgyi behöver hjälp med tolkning för att klara både kontakten med myndigheter och vanliga vardagsbestyr. Men landstingets Taltjänst kan bara erbjuda knappt hälften av den hjälp hon behöver. Tolkkapaciteten räcker inte.

Striden på Lagena är inte över

Efter att arbetsköparen stämde de vilt strejkande anställda till Arbetsdomstolen gick lagerarbetarna tillbaka till jobbet. Men konflikten är långt ifrån över, menar Patrik Olofsson, tidigare ordförande i arbetsplatsens fackklubb.

Papperslösa Stockholm hoppar av fackligt samarbete

Med Fackligt center för papperslösa skulle arbetarrörelsen slutligen ta tag i den svåra frågan om den papperslösa arbetskraftens roll. Men redan efter ett knappt år lämnar nu Papperslösa Stockholm sina platser i styrelsen.

Polisen frias för Saleminsats

Polisen frias från misstankar om misshandel och tjänstefel i samband med en kritiserad insats mot antirasister i Salem förra året. Enligt vice chefsåklagare Kay Engfeldt har polisen fattat ”objektivt felaktiga beslut”, men brott kan ej styrkas.

© 2024 Stockholms Fria