”Bostadsbolagens krav leder till segregation” | Stockholms Fria
Stockholms Fria

”Bostadsbolagens krav leder till segregation”

Många av de kommunala bostadsbolagen i Stockholm ställer särskilda krav på sina hyresgäster. Det gäller att ha goda referenser och hög inkomst, ofta motsvarande tre gånger årshyran. Krav som kan stänga ute många samhällsgrupper, menar kritiker.

Sveriges Radios Ekoredaktion har låtit göra en stor kartläggning av de svenska bostadsbolagens kravlistor. De frågade 283 kommunala och 796 privata bolag om vilka krav de ställer på de som får hyreskontrakt. Enligt undersökningen ställer åtta av tio kommunala bostadsbolag särskilda krav. Allmännyttan har enligt lag ett samhällsansvar att ge invånarna tak över huvudena.

Hyresgästföreningens regionala ordförande Terje Gunnarson menar att kraven leder till ökad segregation.

– Det blir svårt att erbjuda alla möjlighet till bostad. Det betyder att man straffar ur folk och det bidrar till en ekonomisk segregation, det tycker jag inte att man ska acceptera.

Men Fredrik Juhnell, uthyrningssamordnare på Svenska bostäder, ser inte en sådan utveckling.

– Jag ser inga sådana problem.

Han säger att det inte bara är inkomsten man tittar på när man bedömer en ny gästs lämplighet.

– Det är få som vi säger nej till på grund av det. En viktig del är hur man har skött sina tidigare hyror, om man har brister i sin kreditupplysning. Och det finns andra begränsningar. Regelverket är anpassat utifrån den situationen som hyresgästen befinner sig i. Vi gör en samlad bedömning utifrån en helhet, i relation till hyran.

Terje Gunnarson tycker att det är självklart att man ska kolla om hyresgästerna kan betala, men han tycker att bostadsbolagen bör vara mer flexibla. Stockholms kommunala bostadsbolag måste sänka kraven, menar Terje Gunnarson.

– Sänk kraven och se till de individuella gästernas behov. På en ort där bostadsmarknaden var i balans, där skulle man inte kunna ha sådana här regelverk. Bostadsbristen är ett stort problem och det börjar krypa utanför Stockholms gränser.

Enligt Socialförvaltningens rapport om läget för bostadslösa barn vräktes 224 barn i Stockholm förra året. Mer än 400 barn bor i hotellhem eller andra tillfälliga boenden. Att bostadsbolagen inte ser till att barnfamiljer kan få en chans tycker Terje Gunnarson är upprörande.

– Samhället måste gå in och se till att de får boende. Det finns kommuner som har program för detta, ett socialt skyddsnät.

Det som Hyresgästföreningens ordförande talar om finns bland annat i Nynäshamns kommun. Där har man inte vräkt barnfamiljer på flera år. Greger Nilsson är vd på Nynäshamnsbostäder och han berättar om hur programmet ser ut.

– Vi har ett samarbete med socialförvaltningen och kommunen som gör att vi ser till att komma överens med de som har svårt att betala sina hyror. När en person halkar efter lämnar de en fullmakt till socialförvaltningen, och sen är det igång.

Nynäshamn har ett rödblått styre, Folkpartiet och Socialdemokraterna regerar tillsammans. Och Nynäshamns initiativ har lett till intresse även från andra håll. Bland annat har Huge, Huddinges största fastighetsbolag, varit på besök. Enligt Greger Nilsson är medmänsklighet nyckelordet i bolagets satsning.

– Det kräver förståelse, engagemang och medmänsklighet. Det finns en stolthet hos våra tjänstemän att vi jobbar som vi gör.

Skyddet som Nynäshamnsbostäder erbjuder omfattar dock inte alla. Icke-svenska medborgare har inte rätt till stödet. Något som Greger Nilsson beklagar.

– Jag har varit i kontakt med några polacker. Om de hamnar i arbetslöshet blir det tufft och jag tror att de kämpar oerhört mycket.

Varför Stockholm inte har samma inställning i frågan om barnfamiljer tror Greger Nilsson beror på stadens storlek.

– Det är den lilla stadens fördel. Det är lättare att vara mänsklig. Man känner igen varandra på stan. Men jag vet att Svenska bostäder hade samma resonemang, det gäller bara att ha den uppsökande verksamheten.

SFT har försökt nå ansvarig allianspolitiker men inte lyckats.

Fakta: 

Av 1079 kommunala och privata bostadsbolag i Sverige kräver:

18% fast jobb

46,5% en viss inkomstnivå

30% referenser

60,5% att man inte ska ha betalningsanmärkningar

3% utdrag från belastningsregistret

Källa: Sveriges Radio

Kraven i Stockholm

De kommunala bostadsbolagen i Stockholm: Stockholmshem, Familjebostäder, Svenska bostäder, Stadsholmen och Micasa fastigheter har gemensamma regler för godkännande av hyresgäst. De skriver på sina hemsidor att de ska ha som utgångspunkt att varje ärende ska prövas individuellt, för att se om det finns särskilda omständigheter.

Bruttoinkomsten ska uppgå till tre gånger årshyran. För pensionärer accepteras två gånger årshyran och för ungdomslägenheter gäller en gång årshyran. Vid undantagsfall kan man få använda borgensman. Det krävs också referenser från tidigare boende. Bostadsbolagen gör en kreditprövning på sina hyresgäster före kontraktskrivning.

Rekommenderade artiklar

Mystiska allergiska reaktioner skapar oro

Trots hjälp från en mängd experter har Fortum Värme fortfarande inte kommit fram till vad som har orsakat de allergiska reaktionerna hos 46 av arbetarna på verket. Enligt facket är personalen orolig.

Förundersökningen läggs ner

Avknoppningshärvan i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd verkar ha fått ett slut. Förundersökningen om grov trolöshet mot huvudman läggs ner.

Regeringen vill bygga Österleden – trots kritik

Stockholms politiker har precis börjat med planeringen av den nya sträckningen av tunnelbanan till Nacka. Nu vill regeringen att tunnelbanan byggs ihop med den nygamla motorvägen Österleden. Ett förslag som möter hårt motstånd.

Hallå där...

Ann-Marie Näslund, grundare av naturligsyn.se och som med hjälp av den internationellt etablerade synspecialisten Leo Angart anordnat work shops i Stockholm under veckan där man har kunnat träna sig till bättre syn.

© 2021 Stockholms Fria