Almstriden 1971 – striden om Plankan 2011

Hans Edler var med redan under Almstriden i Kungsträdgården år 1971. 40 år senare utkämpar han och hans grannar en ny strid som i dagsläget ser ut att gå förlorad. "Det kokar inom mig. Politikerna är hänsynslösa och vi kommer att kämpa in i det sista", säger han.

Norska Frälsningsarmén miste bidrag för homosyn

Frälsningsarmén – en ulv i fårakläder? Religionsvetaren och islamologen Christer Hedin menar att bland de bidragsberättigade samfunden så hör Frälsningsarmén till de mest negativt inställda till homosexuella, tillsammans med den Evangeliska alliansen.

– De verkar vara så oskyldiga när de hjälper utslagna, säger han.

Staten delar ut miljoner till homofoba trossamfund

Den statliga myndigheten SST, nämnden för statligt stöd för trossamfund, delar årligen ut 50 miljoner kronor till en mängd olika samfund där de flesta är mot samkönade äktenskap, kvinnliga präster, abort och homosexualitet.

Miljöpartist vill offra religionen i skolan

Religionen bör strykas från skolundervisningen, eftersom det är en kvarleva från en svunnen tid, anser miljöpartisten Paul Lappalainen.

– Min första fråga är: Vad är den bra för?, säger han.

Oviss framtid för väggmålning som skrämmer och fascinerar

Konst eller skadegörelse? Åsikterna har gått isär skarpt rörande graffitiverket Fascinate. Men det är inte omöjligt att muralmålningen kommer att bevaras i en eller annan form, efter att både Stadsmuseet och länsstyrelsen ställt sig bakom ett bevarande. "Målningen är av hög kvalitet och den bör bevaras på plats", säger Stockholms stadsmuseums chef Ann-Charlotte Backlund.

”Vi förstår att de strejkar”

Även fackförbundet Seko ställer sig bakom Syndikalisternas kritik om hur MTR sköter planeringen av tunnelbanepersonalens arbetstider och tågtrafikens säkerhet.

Spärrvakterna måste ha en stor blåsa

Stockholms Frias reporter knackar på en lucka vid en av spärrarna i innerstaden, för att göra ett stickprov och försöka utröna hur stämningen är bland personalen i tunnelbanan.

Syndikalisterna varslar om strejk i t-banan

Fackföreningen Syndikalistiska driftsektionen Stockholms tunnelbana och spårvägar, SAC-DSTS, menar att arbetsmiljön är så bristfällig att man varslat om en dygnslång strejk på torsdag, den 27 januari.

– Maximalt fem procent av trafikutbudet blir påverkat. Och då menar jag i värsta fall, säger MTR:s förhandlingschef, Pierre Sandberg.

Sidor

© 2024 Stockholms Fria