Nyheter

Sverige allt mer oförberett på kris

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har undersökt kommunernas information om krisberedskap på de kommunala webbplatserna. Majoriteten saknar information om risker i närområdet med exempelvis dammar eller farliga anläggningar.

Landets Fria

Staden laddar inför bilfri dag

Den 18 september blir en del av citykärnan bilfri – för en dag. ”Paris och Bogotá stänger av för bilar varje söndag”, menar kritiker.

Sidor

© 2022 Stockholms Fria