• Stadsbiblioteket omorganiserar verksamheten. Internationella biblioteket är det mellersta huset.
Stockholms Fria

Framtiden hotad för mångspråkigt bibliotek

Internationella bibliotekets verksamhet är hotad. Bibliotekschef Katti Hoflin vill sprida utbud och kompetens över hela staden.

Internationella biblioteket vid Odenplan är Europas största mångspråkiga bibliotek och rymmer 200 000 böcker på över 100 olika språk. Nu är verksamheten hotad.

Bibliotekschefen Katti Hoflin vill integrera Internationella biblioteket i Stadsbiblioteket och det innebär bland annat att boksamlingen ska spridas ut till olika stadsdelsbibliotek, att inköpen ska centraliseras och att personalen måste arbeta i båda husen.

Tanken är att hela Stadsbiblioteket ska bli mer internationellt och att även andra bibliotek i staden ska få del av Internationella bibliotekets kompetens, enligt Hoflin.

”Internationella biblioteket har 17 år på nacken och speglar sin tid. Idag hade vi inte kommit på att den som har ett annat modersmål än svenska eller ett annat språkintresse ska gå till ett speciellt, kommunalt bibliotek vid Odenplan för att få ett gott utbud. Det utbudet och den kompetensen ska finnas där den här personen bor och rör sig och det kan vara i alla delar av staden”, skriver Katti Hoflin i en debattartikel i Biblioteksbladet. Hon framhåller också att både antalet besökare och utlån sjunker stadigt.

Ekonomin är en annan orsak. Organisatoriskt är biblioteket en del av Stockholms stadsbibliotek, men fram till årsskiftet hade man ett tredelat uppdrag och en tredelad finansiering: från staden, landstinget och staten (via Kungliga biblioteket). Nu upphör avtalet med landstinget och därmed en del av bibliotekets finansiering, vilket enligt Hoflin gör det nödvändigt att se över uppdraget.

Många anställda är oroade över förändringen. I december skickade nitton medarbetare ett brev till kulturminister Alice Bah Kuhnke där de framhöll att Internationella bibliotekets verksamhet inte kommer att få plats i Stadsbiblioteket/Asplundhuset och att en stor del av de 100 språken riskerar att försvinna i den framtida organisationen.

– Vi är extremt oroliga. Här finns en unik kompetens och ett unikt bokbestånd som vi uppfattar kommer att minskas betydligt och delas upp på olika bibliotek, säger en anonym medarbetare till Biblioteksbladet.

Harriet Lacksten, tidigare utvecklingsledare på biblioteket, är en annan av kritikerna. ”Integration är inget annat än nedläggning när personalen ska skingras och uppdragen ’tydliggöras och renodlas’. Det betyder bara att den statligt finansierade lånecentralsdelen är det enda som blir kvar”, menar hon i en debattartikel i Biblioteksbladet.

På Stadsbibliotekets hemsida står det att inga beslut fattats om hur många språk biblioteket ska rymma framöver, men i samband med bibliotekets kommande upphandling av medieleverantör ska man ”se över behovet av antalet språk”.

Fakta: 

Internationella biblioteket

• Har 200 000 böcker på mer än 100 språk, allt från thai och hindi till japanska och lettiska, samt flerspråkig personal. Utsågs till Årets bibliotek 2011.

• Är en del av Stockholms stadsbibliotek men ligger i annexet intill Stadsbiblioteket.

• Har en publik verksamhet, är lånecentral för hela Sverige och erbjuder även kurser och studiedagar för olika målgrupper.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Stockholm får kvinnomuseum

Kvinnors kamp är underrepresenterad på museerna, menar staden och öppnar ett kvinnohistoriskt museum nästa år.

© 2022 Stockholms Fria