Stockholms Fria

Polisen beslagtar sprejfärg utan laga stöd

Den som köper sprejfärg på butiken Highlights på Södermalm riskerar att bli av med den snabbt. I gathörnen utanför väntar civilklädda poliser redo att beslagta föremål som kan användas för att begå skadegörelsebrott. Men agerandet strider mot de intentioner som regeringen formulerade när lagtexten skrevs, och nu JO-anmäls polisen.

Butiken Highlights på Östgötagatan vänder sig till en hiphop- och graffitiintresserad kundkrets och säljer förutom sprejfärg även kläder, tidningar och böcker.
Under 2004 trädde en lagändring i kraft, i syfte att utvidga de polisiära möjligheterna att bekämpa olaglig graffiti. Polisen gavs rätt att kroppsvisitera enskilda om det fanns anledning att misstänka ett innehav av sprejburkar eller pennor, som skulle användas för att begå skadegörelsebrott. Det blev startskottet för en rad ingripanden mot Highlights kunder.
Under årets gång genomförde Katarina närpolis ett stort antal beslag från människor direkt när de kom ut från butiken. En av dem som blev utsatt är Highlights delägare Alexander Mata.
- De genomförde razzior under ganska lång tid, säger han. En kväll gick jag ut ur butiken och började gå hemåt. Jag hade väl kommit till Björns trädgård när två civila poliser grep mig och frågade vad jag skulle göra med färgen.
Alexander Mata svarade att han skulle måla graffiti, lagligt. Det hjälpte inte. Hans sprejburkar beslagtogs och förklarades förverkade. När polisen senare fick reda på att han var ägare till affären fick de bråttom att återlämna burkarna.
- Då ville de helt plötsligt lämna tillbaka dem på en gång. Men jag ska inte behandlas annorlunda bara för att jag är affärsägare.

Alexander Mata anmälde poliserna som gjort beslaget för tjänstefel. Utredningen lades ner av åklagare, men justitiekanslern, dit ärendet överklagades, gjorde en annan bedömning. Justitiekanslern konstaterade att poliserna begått tjänstefel och tillerkände Alexander Mata ersättning.
Highlights hjälpte också flera av sina, ofta unga, kunder att överklaga de beslag som gjorts. Flera fall gick till domstol, polisens beslag ogiltigförklarades. Det blev också slutet för razziorna utanför butiken.
- Man slutade upp med det här när man kunde konstatera att tingsrätten hade en annan uppfattning än polismyndigheten om hur den här lagen skulle tillämpas, säger jur kand Martin Lundberg, som bistått Highlights med juridisk rådgivning.

Men nu har polisen åter börjat använda den strategi som de rättsliga instanserna underkände. I anslutning till sportlovsveckan genomfördes ett stort antal beslag av sprejburkar utanför butiken.
- Det är inte så annorlunda från 2004, säger Alexander Mata. De har tagit folk kontinuerligt utanför butiken. Det står två poliser på vardera sidan av gatan i anslutning till stora lov när de vet att ungdomar är lediga.
Nu anmäler han Katarina närpolis till justitieombudsmannen för att pröva om deras agerande är förenligt med lagen. Det är det inte, menar Martin Lundberg.
För att få genomföra en kroppsvisitation krävs det en misstanke om att den som visiteras bär med sig föremål som får förklaras förverkade. Och för ett förverkande ska vara lagligt krävs i detta fall att det kan förhindra brott.
- Även om man tycker att det finns en särskild anledning att tro att personer som kommer ut från butiken har med sig föremål som kan användas till skadegörelse så är det inte, särskilt med hänsyn till tiden på dygnet, sådana omständigheter som vid en objektiv bedömning är tillräckliga för kroppsvisitation eller förverkandebeslut, säger Martin Lundberg.
I den proposition som föregick lagändringen står också att läsa:
'Enbart det förhållande att en eller flera personer samlas eller vistas i ett område där skadegörelse kan förekomma, bär viss klädsel eller kommer ut ur en affär som säljer sprejburkar kan aldrig i sig utgöra grund för kroppsvisitation.'
- Enligt regeringen var lagen inte tänkt att användas på det här sättet, säger Martin Lundberg. Justitiekanslern, Justitieombudsmannen och den tyngsta instans vi har, lagrådet, har konstaterat att den här lagen ger den enskilde polismannens godtycke för stort utrymme.

Jonas Elling, närpolisbefäl i Katarina, konstaterar att insatserna inte riktat sig mot Highlights.
- Det var inte just mot själva butiken utan mot personer som hade handlat där, säger han.
I övrigt vill han inte kommentera beslagen utan hänvisar till kollegan Carl-Johan Birkhof. SFT har inte lyckats nå honom för en kommentar.
Alexander Mata befarar att beslagen kan få konsekvenser för ungdomars förtroende för polisen.
- Jag kan gå med på att de tar burkar av folk som går på Söder kvällstid när det är mörkt, men inte när de kommer ut ur en butik, säger han. Polisen skulle lika gärna kunna stå utanför Systemet och ta spritflaskor med motiveringen att du skulle kunna misshandla din tjej när du har blivit full senare i kväll.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Ett regnigt Stockholm för ett fritt Iran

På dagen tio år efter att studentprotesterna i Iran 1999 slogs ner öser regnet över Stockholm. Det hindrade dock inte hundratals från att samlas utanför riksdagen – för att minnas och stödja dagens iranska demokratirörelse.

Tolkhjälpen räcker inte till

25-åriga Katarina Garamvölgyi behöver hjälp med tolkning för att klara både kontakten med myndigheter och vanliga vardagsbestyr. Men landstingets Taltjänst kan bara erbjuda knappt hälften av den hjälp hon behöver. Tolkkapaciteten räcker inte.

Striden på Lagena är inte över

Efter att arbetsköparen stämde de vilt strejkande anställda till Arbetsdomstolen gick lagerarbetarna tillbaka till jobbet. Men konflikten är långt ifrån över, menar Patrik Olofsson, tidigare ordförande i arbetsplatsens fackklubb.

Papperslösa Stockholm hoppar av fackligt samarbete

Med Fackligt center för papperslösa skulle arbetarrörelsen slutligen ta tag i den svåra frågan om den papperslösa arbetskraftens roll. Men redan efter ett knappt år lämnar nu Papperslösa Stockholm sina platser i styrelsen.

Polisen frias för Saleminsats

Polisen frias från misstankar om misshandel och tjänstefel i samband med en kritiserad insats mot antirasister i Salem förra året. Enligt vice chefsåklagare Kay Engfeldt har polisen fattat ”objektivt felaktiga beslut”, men brott kan ej styrkas.

© 2024 Stockholms Fria