• Bristen på studentbostäder i Stockholm leder till ökad segregation. Det visar en ny rapport från Stockholms studenters centralorganisation. Bilden är
Stockholms Fria

'Brist på studentbostäder är ett samhällsproblem'

Bristen på studentbostäder leder till problem för såväl den enskilde studenten som högskolan och samhället. Dessutom förvärras den existerande snedrekryteringen till universitet och högskolor. Det menar Stockholms studenters centralorganisation, SSCO.

- Om det fanns 10 000 studentbostäder med en hyra på 2 300 kronor i Stockholm så skulle de gå åt omedelbart, säger Oscar Reimer, ordförande för SSCO.

I Stockholm finns i dag endast 12 000 studentbostäder att tillgå för stadens omkring 80 000 studenter. Detta innebär bland annat att studenter från andra regioner som söker utbildning i Stockholm ofta tvingas vänta med att studera eller välja en annan studieort.

Omkring 900 nya studentlägenheter är under byggnation och 1 500 befinner sig på planeringsstadiet. För-utom bristen på tillgängliga studentbostäder är även hyresläget ett problem, skriver SSCO i rapporten Student i Stockholm 2005.

Det finns en politisk målsättning från SSCO om att boendekostnaden för en student ska uppgå till max en tredjedel av studiemedlet, det vill säga omkring 2 300 kronor. I dag tvingas många av de studenter som inte får ekonomisk hjälp hemifrån att arbeta extra, vilket Oscar Reimer menar kan ha en negativ inverkan på studierna.

- Det finns bara ett fåtal studentbostäder med hyra under 2 300, men de ligger i korridor och har ganska låg standard. Hyran kommer att gå upp när de renoveras.

Inflyttningshyran för en nybyggd studentlägenhet om 23 kvadratmeter ligger i Stockholms län på mellan 3 500 och 4 100 kronor i månaden. Med ett studiemedel på drygt 6 900 kronor innebär detta att en student som inte arbetar extra har mellan 3 000 och 3 500 kronor över till studiematerial och uppehälle efter att hyran är betald.

Dessutom gör reglerna för bostadsbidrag att studenter ofta riskerar att förlora eller få sitt bostadsbidrag kraftigt reducerat om de arbetar extra för att dryga ut studiemedlet.

Ett högt hyresläge slår hårdast mot yngre studenter som inte bor kvar i föräldrahemmet och mot studenter med svag socioekonomisk bakgrund, skriver SSCO i rapporten. Detta påverkar nyrekryteringen till högskolan negativt och förvärrar även den sociala snedrekryteringen, vilken regeringen sa sig vilja minska i propositionen Den öppna högskolan från 2001. Enligt Oscar Reimer är det svårt att beräkna hur stora konsekvenser bostadsbristen har på snedrekryteringen till högskolor.

- Det är jättesvårt att kvantifiera, men det är ett tudelat problem. Dels är det brist på bostäder och dels är de bostäder som finns för dyra för vissa grupper.

Problemet i dag är i första hand inte att få tillgång till högre utbildning, skriver SSCO i rapporten, utan hur studenten ska kunna få ekonomin att gå ihop med godkända studieresultat under de tre till åtta år en högskoleutbildning beräknas ta.

SSCO befarar därför att det höga hyresläget och bristen på billiga studentbostäder i Stockholm kommer att påverka förutsättningarna för forskning, utveckling och ekonomisk tillväxt.

Oscar Reimer anser att riksdag och regering gjort felprioriteringar i storstadsregionerna vad gäller studentbostäder. Samtidigt framhåller han att det i dag är svårt att påverka för att få fler nybyggnationer till stånd.

- Ett stort problem är att ansvaret är så delat. Staten står för investeringsstimulansen medan kommunen har hand om tomtkostnader och planprocesser. Till detta kommer privata stiftelser och företag och alla vill få sin egen budget att gå ihop.

SSCO arbetar med att försöka påverka riksdagen i fråga om reglerna för bostadsbidrag och har dessutom regelbunden kontakt med kommunerna rörande pågående och planerade byggprojekt.

Trots den spridda ansvarsfördelningen menar Oscar Reimer att det övergripande ansvaret ändå måste ligga på regeringens bord.

- Men även hos regeringen är ju ansvaret delat. Utbildningsministern har sin problematik med studiemedlet, socialministern har ansvar för bostadsbidraget och bostadsministern har investeringsmedlet på sitt bord.

- Kanske borde man skriva ihop en arg appell mot regeringen, säger han fundersamt.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Ett regnigt Stockholm för ett fritt Iran

På dagen tio år efter att studentprotesterna i Iran 1999 slogs ner öser regnet över Stockholm. Det hindrade dock inte hundratals från att samlas utanför riksdagen – för att minnas och stödja dagens iranska demokratirörelse.

Tolkhjälpen räcker inte till

25-åriga Katarina Garamvölgyi behöver hjälp med tolkning för att klara både kontakten med myndigheter och vanliga vardagsbestyr. Men landstingets Taltjänst kan bara erbjuda knappt hälften av den hjälp hon behöver. Tolkkapaciteten räcker inte.

Striden på Lagena är inte över

Efter att arbetsköparen stämde de vilt strejkande anställda till Arbetsdomstolen gick lagerarbetarna tillbaka till jobbet. Men konflikten är långt ifrån över, menar Patrik Olofsson, tidigare ordförande i arbetsplatsens fackklubb.

Papperslösa Stockholm hoppar av fackligt samarbete

Med Fackligt center för papperslösa skulle arbetarrörelsen slutligen ta tag i den svåra frågan om den papperslösa arbetskraftens roll. Men redan efter ett knappt år lämnar nu Papperslösa Stockholm sina platser i styrelsen.

Polisen frias för Saleminsats

Polisen frias från misstankar om misshandel och tjänstefel i samband med en kritiserad insats mot antirasister i Salem förra året. Enligt vice chefsåklagare Kay Engfeldt har polisen fattat ”objektivt felaktiga beslut”, men brott kan ej styrkas.

© 2024 Stockholms Fria