Fria Tidningen

Analys: Alliansens budget ger tjockare plånböcker – för höginkomsttagare

Regeringen har presenterat sin budgetproposition, med skattesänkningar och sänkningar i a-kasseavgiften. Men budgeten ger inte mycket mer i plånboken för låginkomsttagare. Alliansens politik har medfört den högsta inflationstakten sedan 1993, då de som nu hade regerat i två år.

När regeringen offentliggjort sin budget för 2009 tävlar media på att presentera hur mycket olika typhushåll får kvar i plånboken efter sänkningen på inkomstskatt, och a-kassa och höjningen av bensin- och elskatt. Men ingen redovisar hur den höjda inflationen – i korthet, kostnaden för olika varor och tjänster – påverkar hushållen. Eller för den delen hur regeringens politik påverkar dem som har lån.
Det var tolv år sedan räntan var lika hög som nu, med en reporäntan på 4,75 procent. Inflationen låg i juli på 4,4 procent.

Orsakerna till den höga räntan är flera. Det råder brist på mat globalt sett, vilket avspeglas i matpriserna. Krisen på världens finansmarknader dämpar vår egen finansmarknad, vilket ger en minskad ekonomisk tillväxt. Ökade inkomster ger också högre priser – företag tar helt enkelt ut mer betalt när de kan. Det betyder att inflationen ökar. Historiskt sett är inflationstakten just nu den högsta sedan slutet av 1993, enligt Konjunkturinstitutet.
Och vilka hade regerat i drygt två år 1993? De borgerliga partierna.

För att minska inflationen, som enligt målet ska ligga på 2 procent, tvingas Riksbanken att höja reporäntan. Reporäntan använder Riksbanken just för att styra inflation och tillväxt. Inflationen får inte ligga för högt, för då konsumerar hushållen mindre, vilket leder till en negativ spiral då arbetssäljare kräver högre löner och inflationen späs på ytterligare.

Tyvärr sammanfaller även räntehöjningarna just nu med en dålig tillväxt, och leder till en ytterligare dämpning av den svenska ekonomin. Blir det dyrt att låna kan företagen inte investera. De får också högre kostnader för sina befintliga lån, och tvingas öka priser eller skära ner på personal. Eller både och.
Regeringen står inför ett klassiskt dilemma: ökad sysselsättning ger ökad inflation, men inte säkert ökad tillväxt i det långa loppet.

Ett annat dilemma för regeringen är flykten från a-kassorna efter att den höjt avgifterna drastiskt. Tappet beräknas vara omkring 500 000 personer. När arbetslösheten ökar får dessa personer svårt att försörja sig. Den sänkning med 50 kronor i a-kasseavgiften som regeringen presenterade i går beräknas endast få en marginell verkan.

Snart kommer reporäntan antagligen att sänkas, för att stimulera ekonomin och för att inflationstakten förutspås att avta. Men arbetslösheten kommer ändå att öka, enligt alla bedömare. Och sysselsättningen var till stor del det alliansen vann valet på.

Hur sysselsättningen, räntan och inflationen skulle ha sett ut med en röd – eller rödgrön – regering är självklart omöjligt att säga. Men regeringen med finansminister Anders Borg (m) i spetsen hävdar åtminstone att utan alliansens politik skulle 75 000 färre personer vara sysselsatta år 2011 än vad utfallet nu kommer att bli.

Frågan är hur många som tror på den försäkran i valet om två år. Ligger arbetslösheten högt, och fler får mindre pengar kvar varje månad, kan framför allt medel- och låginkomsttagare att ompröva valet de gjorde då – förra valets val.
Höginkomsttagarna däremot, de är de stora vinnarna i regeringen Reinfeldts omfördelningspolitik och kommer att slåss med näbbar och klor för att alliansen ska sitta kvar.
Kommer socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet kunna matcha de väljargruppernas styrka? Och presentera en trovärdig politik för en jämnare inkomstfördelning och ökad sysselsättning – med bra tillväxt och låg inflation.
Det blir två spännande år fram till nästa val.

Fakta: 

Regeringen fokuserar i budgetpropositionen på reformer i kategorierna jobb, framtid och välfärd.

Jobb:

Utökat jobbskatteavdrag och sänkt statlig inkomstskatt.
Sänkt bolagsskatt, expansionsfondsskatt samt sociala avgifter.
Lägre krav för medlemskap i a-kassor samt ersättningskvalifikationer. Sänkta medlemsavgifter.
Jobb- och utvecklingsgaranti – 450 dagars arbetslöshet ska leda till sysselsättning.
180 miljoner kronor läggs på insatser för ökad konkurrens.
”Integrationsstrategier” såsom nya ersättningssystem för introduktionsinsatser på arbetsmarknaden, etableringssamtal hos Arbetsförmedlingen samt fortsatt validering av utländsk yrkeskompetens och diskrimineringsersättning.

Framtid:

Allmänna förskolan ska omfatta även treåringar. Fler fortbildningsmöjligheter för förskollärare och barnskötare och förtydligande av förskolans läroplan.
Fler yrkesutbildningar.
Konkurrenskraftig forskning. Satsningar inom medicin, teknik och klimat.
Offentliga och privata aktörer inbjuds att finansiera satsningar på infrastruktur.
Finansinspektionen får drygt 23 miljarder under 2009 för att stärka den finansiella sektorn.
Förbättrad miljö i Östersjön och Västerhavet samt minskade utsläpp av växthusgaser i Sverige och i u-länder.

Välfärd:

Sänkt skatt för pensionärer.
Psykiskt sjuka eller funktionsnedsatta ska kunna erbjudas en meningsfull sysselsättning. Psykiatripersonalens baskompetens ska ökas. Barn- och ungdomspsykiatrin ska stödjas.
Landstingens ersättning baseras efter uppfyllande av vårdgaranti.
Värdighetsgaranti inom äldreomsorgen införs.
Förstärkt tillsyn av socialtjänstens insatser.
Fortsatt reformation av rättsväsende och straffsystem.

Faktatext: Lina Spångberg

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Två friade efter kravallerna i Rosengård

Malmö tingsrätt frikänner två personer som åtalats efter upploppen i Rosengård den 18 december. I båda fallen underkänner tingsrätten hur polisen identifierat männen.

Fria.Nu

Sophämtarna stäms i Arbetsdomstolen för sin vilda strejk

Nu stämmer Biltrafikens Arbetsgivareförbund, BA, de sophämtare som kör för Liselott Lööf AB, Ragnsells och Hellstens i Arbetsdomstolen för att de brutit mot gällande kollektivavtal i och med den olovliga strejken som inleddes i fredags. Även sophämtarna på det fjärde företaget som hämtar sopor i Stockholm, Resta, strejkar men inkluderas inte i stämningen eftersom företaget inte är med i BA.

Fria.Nu

EU driver på om bättre luft på Hornsgatan

Sverige varnas av EU-kommissionen för höga partikelhalter på flera orter i Sverige.

– Vi tycker att det är lyckligt att kommissionen går på staten, säger Oscar Alarik, miljöjurist på Naturskyddsföreningen som driver frågan om den dåliga luften på Hornsgatan för fem familjers räkning.

Analys: Energiöverenskommelse utan stabilitet

Ett historiskt dokument som gör Sverige världsledande eller ett monumentalt miljösvek? Meningarna om regeringens klimat- och energiöverenskommelse går vitt isär. Får inte regeringen med sig socialdemokraterna på överenskommelsen riskerar den i vilket fall som helst att falla vid nästa val.

Fria.Nu

© 2022 Stockholms Fria