Stockholms Fria

Sparkad efter att ha deltagit i laglig strejk

Bengt Wallman blev i onsdags, utan förvarning eller varsel, utkastad från sin arbetsplats på telekomföretaget 3. Ledningen anser att han agerat illojalt mot företaget eftersom han förra veckan deltog i SAC:s lagligt varslade strejk.

Förra veckan genomförde SAC syndikalisterna en dagslång politisk strejk mot de planerade försämringarna i a-kassan. En av dem som strejkade var Bengt Wallman, anställd på kundtjänstavdelningen hos mobiltelefonoperatören 3. Innan dess hade han både informerat sina arbetsledare om att han skulle vara frånvarande och delat ut material om strejken på sin arbetsplats.
I onsdags kallades Bengt Wallman till ett möte med arbetsledningen. Där fick han veta att han betraktades som illojal och inte längre var önskvärd på företaget. Han fick även ett skriftligt besked om beslutet.
3 betraktar hans frånvaro den 15 november, som berodde på den fackliga stridsåtgärd Bengt deltog i, och som var varslat av hans fackliga organisation SAC, som olovlig. Som en följd av detta kommer inte Bengt schemaläggas för fler arbetstimmar än de som är utlovade, står det i dokumentet.
Att frånvaron skulle vara olovlig stämmer dock inte.
– Varslet är lagt i laga ordning, det har gått till alla arbetsgivarorganisationer och medlingsinstitutet, säger Anders Knutsson, facklig representant på Stockholms LS av SAC.
Dokumentet Bengt Wallman fick är undertecknat av Thomas Taesler, chef för 3:s kundtjänst. När SFT kontaktar honom vill han dock inte kommentera ärendet utan hänvisar till personalchefen Mattias Segelmark.
– Det är bättre om den som har kompetens inom det området svarar på den frågan, säger han.

Men det är du som har undertecknat det här dokumentet?
– Ja, för att jag är chef för verksamheten.

Har du kompetens nog för att underteckna ett dokument som innebär att Bengt Wallman blir sparkad, men inte för att kommentera det?
– Ring Mattias Segelmark så får du säkert jättebra svar på dina frågor.

SFT har upprepade gånger försökt nå Mattias Segelmark, utan resultat.
Bengt Wallman själv beskriver sig som chockad över beskedet. När han informerats om ledningens beslut blev han fråntagen sitt passerkort, sin skåpsnyckel och sitt tjänstemobilabonnemang. Därefter avvisades han från arbetsplatsen och fick veta att han inte var välkommen tillbaka.
– Jag blev eskorterad ut från arbetsplatsen som om jag var brottsling, när det enda jag har gjort är att utnyttja de rättigheter som jag har, säger han.
Bengt Wallman beskriver klimatet på 3 som utpräglat anti-fackligt. Tidigare ska anställda inom kundtjänst ha hotats med avsked för att de påtalat att det förekom lönediskriminering. Att han nu får gå ser han som en konsekvens av att han stuckit ut hakan som fackligt aktiv.
– Detta är den yttersta personliga konsekvensen av en nyliberal dagordning där företag tror att de kan bete sig hur som helst, säger han.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Ett regnigt Stockholm för ett fritt Iran

På dagen tio år efter att studentprotesterna i Iran 1999 slogs ner öser regnet över Stockholm. Det hindrade dock inte hundratals från att samlas utanför riksdagen – för att minnas och stödja dagens iranska demokratirörelse.

Tolkhjälpen räcker inte till

25-åriga Katarina Garamvölgyi behöver hjälp med tolkning för att klara både kontakten med myndigheter och vanliga vardagsbestyr. Men landstingets Taltjänst kan bara erbjuda knappt hälften av den hjälp hon behöver. Tolkkapaciteten räcker inte.

Striden på Lagena är inte över

Efter att arbetsköparen stämde de vilt strejkande anställda till Arbetsdomstolen gick lagerarbetarna tillbaka till jobbet. Men konflikten är långt ifrån över, menar Patrik Olofsson, tidigare ordförande i arbetsplatsens fackklubb.

Papperslösa Stockholm hoppar av fackligt samarbete

Med Fackligt center för papperslösa skulle arbetarrörelsen slutligen ta tag i den svåra frågan om den papperslösa arbetskraftens roll. Men redan efter ett knappt år lämnar nu Papperslösa Stockholm sina platser i styrelsen.

Polisen frias för Saleminsats

Polisen frias från misstankar om misshandel och tjänstefel i samband med en kritiserad insats mot antirasister i Salem förra året. Enligt vice chefsåklagare Kay Engfeldt har polisen fattat ”objektivt felaktiga beslut”, men brott kan ej styrkas.

© 2024 Stockholms Fria