Inkomstklyftan mellan fattiga och rika ökar

Globaliseringen har ökat inkomstskillnaden mellan rika och fattiga, särskilt i industriländerna, meddelar ILO-experter. Men i vissa länder har utvecklingen motverkats med olika utjämningsprinciper.

Fria.Nu

AIDS-bekämpning bortprioriteras

Den globala fonden för att bekämpa AIDS, tuberkulos och malaria står inför ett underskott på fem miljarder US-dollar. Summan skulle räcka för att rädda två miljoner människors liv under de närmsta åren uppger ledande folkhälsoexperter.

Fria.Nu

Israeliska bosättningar breder ut sig

Bosättningarna expanderade kraftigt under 2008 – trots Israels löfte om att stoppa dem. Det kan ge allvarliga konsekvenser för fredsprocessen uppger fredsorganisationer.

Fria.Nu

Ett liv utanför lägret utom räckhåll för exiltjetjener

Bakom en mur i det välmående villaområdet Fenerbaçe i Istanbul bor 200 tjetjenska flyktingar. I nio år har lägret funnits och vissa av flyktingarna har bott där sedan dess. Utsikterna att komma därifrån är små eftersom Turkiet inte ger dem flyktingstatus.

– Folk här tänker hela tiden på hur de ska kunna komma härifrån, säger en kille som levt i lägret halva sitt nittonåriga liv. Det enda jag tänker är ”kanske i morgon”.

Fria.Nu

Hoppfullhet inför irakiskt provinsval

Iraks bräckliga demokrati sätts på prov i dag när 14 av landets 18 provinser håller val. Många är optimistiska och tror att valprocessen kan skapa ett lugn.

Fria.Nu

Världsbanksprojekt vid Nilen förödande för småbönder

Ett bevattningsprojekt som hotar försörjningen för tusentals egyptiska småbönder har lett till förnyad kritik mot Världsbankens roll i Mellanöstern och Nordafrika. På senare år har bankens utlåning till regionen ökat kraftigt – och med varje lån följer krav på kontroversiella ekonomiska reformer.

Fria.Nu

Sidor

© 2024 Stockholms Fria