• Klicka på kartan för att kunna zooma och läsa mer om olyckorna.
  • Sänkt hastighet för motorfordon redan i vår, lovar majoriteten.
  • Planerade åtgärder.
  • Daniel Helldén, trafikborgarråd, vill öka säkerheten för stans cyklister.
Stockholms Fria

Innerstan – farlig för Stockholms cyklister

500 olyckor, varav 20 allvarliga och 2 dödsfall. Så kan cykelåret 2014 summeras. ”Ett jätteproblem”, säger trafikborgarråd Daniel Helldén.

SFT har tagit del av den olycksstatistik som polis och sjukvård rapporterat för 2014 i Stockholms innerstad. Staden har ännu inte sammanställt statistiken utan arbetar med den just nu. Först i höst publiceras kommunens årliga olycksrapport, berättar Ellen Svensson, analytiker på trafikkontoret.

Men vi kan redan nu visa var, när och hur olyckorna har skett. SFT:s data är hämtad från Transportstyrelsen som samlar all olycksstatistik i databasen Strada. Staden använder samma underlag.

Det totala antalet olyckor i innerstan var 494 stycken, varav 20 stycken var allvarliga. Värst drabbad var Götgatan med hela 58 rapporterade olyckor. På andra plats kom Birger Jarlsgatan med 20 olyckor. Därtill 2 avlidna cyklister i singelolyckor.

– Det är ett jätteproblem, säger trafikborgarråd Daniel Helldén (MP). Det handlar framför allt om tre typer: singelolyckor på grund av dåligt underhåll, olyckor i korsningarna och olyckor på grund av lastbilar som svänger. Men nu skapar vi ett sammanhängande cykelnät med breda cykelbanor som är separerat från biltrafik och gör säkrare korsningspunkter.

Trafikkontoret tycker att man ska se olyckorna på just Götgatan i relation till den stora genomströmningen.

– Götgatan är ett av Stockholms största gång- och cykelflöden och även om det är många olyckor till antalet är det viktigt att se det i sammanhanget, i relation till Stockholms befolkning och rörelse i området, kommenterar Ellen Svensson.

Förra året genomfördes en rad åtgärder för att öka framkomligheten och säkerheten på Götgatan, framför allt på den södra delen. På försök tog man bort ett körfält i vardera riktning mellan Skanstull och Medborgarplatsen och ersatte med cykelbanor.

– Det försöket ska nu permanentas, vi tittar på detaljerna kring det just nu, säger Daniel Helldén. Uppe på Götgatspuckeln blir det också rörigt. Det finns skisser på hur det kan lösas.

En ny intresseorganisation, Nya Svensk Cykling, kräver sänkt bashastighet för motorfordon i städerna. Är det något ni vill titta på?

– Vi har en plan för sänkt hastighet på huvudgatorna, till exempel Vasagatan. Vi kommer att trappa ner till 40 och sedan 30, det arbetet börjar redan i vår.

Daniel Helldén säger att majoriteten gör en kraftig satsning på cykelfrämjande åtgärder, 250 miljoner per år.

– Vi ska få ordning på cykelnätet och göra Stockholm till en säker cykelstad. Och befintligt cykelnät ska få reinvesteringar.

Andra åtgärder som redan genomförts på olika håll är att cykelbanor har breddats och gjorts rakare. Man har också anpassat trafiksignalerna enligt den så kallade grön våg-principen, vilket innebär att cyklister som cyklar i jämn hastighet får grönt ljus i fler korsningar.

Fakta: 

Götgatan mest olycksdrabbad

• Götgatan är innerstans värsta olycksplats för cyklister med 58 rapporterade olyckor under 2014. Birger Jarlsgatan kommer på andra plats med 20 olyckor. Flest olyckor sker i augusti och september.

• Andra gator där det ofta smäller (antal olyckor inom parentes): Stadsgårdsleden (8), Västerbron (7), Sveavägen (7), Ringvägen (7), Hornsgatan (7), Valhallavägen (5), Torsgatan (5), Strandvägen (5), Sankt Eriksgatan (5), Norra Hammarbyhamnen (5), Lindhagensgatan (5) och E18/E20/Roslagsvägen (5).

• Antal allvarliga, måttliga respektive lindriga olyckor var 20, 151 respektive 307 (därtill 4 osäkra samt 12 utan personskador). De två dödsolyckorna skedde på Rosenlundsgatan på Södermalm samt Värtavägen och i båda fallen var det enbart en cyklist som var inblandad.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Stockholms Fria