• Hägrar på Råstasjön, en av 190 fågelarter som observerats där.
Stockholms Fria

Råstasjöns vänner vann

Nätverket Rädda Råstasjön får rätt. Det blir inget bostadsbygge kring Råstasjön, enligt en ny dom. Åtminstone på ett tag.

Den växande Arenastaden i Solna och 600–700 planerade bostäder får vika på sig för naturen. Nu har mark- och miljööverdomstolen sagt sitt i den långdragna konflikten kring Råstasjön i Solna. Domen som kom i dag innebär att detaljplanen för området upphävs.

– Det är väldigt glädjande naturligtvis, säger Henrik Persson, kontaktperson för nätverket Rädda Råstasjön.

Bostadsbygget skulle delvis ske på ett strandskyddat område där många fågelarter häckar. Världsnaturfonden har kallat området för ett av de mest skyddsvärda i Stockholm och Naturskyddsföreningen har anfört att detaljplanen strider mot artskyddsförordningen.

Totalt har 190 olika fågelarter observerats runt sjön och även växtlivet är artrikt. Kommunen å sin sida menar att det planerade byggandet ”utgör ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför det aktuella området”. Solna stad har dessutom åtagit sig att bygga fler bostäder som en skyldighet gentemot att tunnelbanan byggs ut till Arenastaden.

– Men mark- och miljööverdomstolen betonar att frågan här handlar om strandskyddet och att det inte kan överträdas, säger Henrik Persson. Det finns ett rikt fågelliv och åtta fladdermusarter som skulle slås ut om bygget genomförs. Det är inte i enlighet med vår miljölagstiftning. Så det är väldigt glädjande att Mark- och miljööverdomstolen vill upprätthålla lagen.

Domstolen skriver dock att man välkomnar en prövning i Högsta domstolen. Kommunen kan alltså överklaga.

– Det är synd, vi tycker ju att det här borde ha varit slutet på frågan, säger Henrik Persson.

Men även om kommunen inte skulle överklaga kan naturlivet kring Råstasjön snart komma att stå på spel igen. Henrik Persson berättar att Riksbyggen har köpt mark vid den nordöstra sidan av sjön och planerar att bygga där.

– Det är grönkilen bort mot Järvaområdet, så det tycker vi inte alls om. Det är den allra mest centrala delen för ett blivande naturreservat och där det är tjockast med skog. Där intill vill de bygga.

Var ska man bygga då, tycker du? Enligt kommunen finns det ingen plats någon annanstans.

– Det är uppenbart att det finns, på Ballongberget har man planer till exempel. Så det är ett felaktigt påstående. Det är dessutom inga ungdomsbostäder det handlar om här, utan lyxlägenheter i miljonklassen. Det är inte en fråga som löser en bostadskris, det är en rent ekonomisk transaktion.

Nätverket Rädda Råstasjön har i alla fall anledning att fira domen. Kampanjen startade i december 2012 och även om det inte innebär en punkt ger domen tillfälligt andrum och möjlighet att blicka framåt.

– Vi hoppas att det nu ska bli ett mer positivt arbete för att inrätta ett stort och bra naturreservat kring Råstasjön, säger Henrik Persson.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2023 Stockholms Fria